SecurityWorldMarket

2023-10-27

Sectech slog nya rekord

Antalet seminariedeltagare ökade från 782 personer 2021 till 1090 seminariedeltagare 2023.


Sectech, som avslutades igår, blev en rungande succé som lockade 3.075 besökare och därutöver 786 personer som representerade de 115 utställarföretagen som fanns på på plats.

Seminarierna som baserades på paneldiskussioner om tekniktrenderna på säkerhetsmarknaden lockade 1090 deltagare – ett nytt rekord!


Fler besökare, fler utställare och fler seminariedeltagare. Alla kvantitativa boxar tickades i. Men det är framför allt den positiva responsen från utställare och besökare som Deniz Baykal, projektchef för Sectech, vill lyfta fram.

–De flesta tycker att årets Sectech är den bästa upplagan någonsin. Så sa jag också 2021 och det är lika sant 2023, säger hon.

Rekordmånga seminariebesökare

Huruvida Sectech 2021 är den bästa årgången är förstås en subjektiv bedömning, men helt klart är att det aldrig tidigare varit så många registrerade seminariedeltagare. Rekordet från 2021 var 782 seminariedeltagare– nu registrerades 1090 seminariedeltagare.

– Det är ju särskilt intressant då vårt program är allt annat än brett. Främst baseras det på paneldiskussioner kring nischade teknikområden. Brottsbekämpning i en mer generell kontext är något som vi överlåter till den bredare Skydd-mässan som äger rum nästa år, säger Lennart Alexandrie, som är ansvarig för seminarieprogrammet på Sectech.

Rekordmånga utställare

Störst intresse var det kring paneldiskussionerna som handlade intelligent videoövervakning och integritetsvänlig teknik som lockade 102 respektive 104 deltagare. Men mycket folk kom även till paneldiskussionerna om öppna system och molnet samt presentationen av Alcatraz AI:s grundare Vince Gardazhiev, om hur ansiktsautentisering kan användas för passerkontroll på ett integritetsvänlig sätt lockade mycket folk. 97, 93 respektive 90 deltagare.

När det gäller antalet utställare slogs rekordet från 2021 också. Då var det 105 utställare. Nu var det 115 utställare.

– Åter igen är det så att vi har kunnat släppa på fler utställare, men vi står fast vid vår strategi satt växa långsamt så att mängden utställare ska harmoniera med antalet fackbesökare. Det är en av grundtankarna bakom eventet, säger Lennart Alexandrie.

Långresande Sectech-besökare tillbaka

I samband med att utställningen stängde var det många utställare som gav väldigt positiv feedback. Främst var det kvaliteten på besökarna, men många menade också att årets upplaga va den mest välbesökta. Och så var det ju. En orsak kan vara att 2021 års event var lite drabbat av pandemin.

– 2021 uppskattade vi ett tapp på cirka hundra internationella besökare, men även att en hel del av tidigare års svenska Sectech-besökare avstod resan till Stockholm av försiktighetsskäl. I år är dom tillbaka, säger Deniz Baykal.

Nästan 4000 personer på plats

Räknar man totalt antal personer på plats, det vill säga besökare och utställarpersonal, så är även det rekordet från 2019 slaget 2023. Antalet personer i montrarna uppgick till 740 i år, att jämföra med 625 personer 2019. Och totalt  kom 3.419 till 2019 års Sectech medan årets event registrerade  3.861 närvarande personer.

– Vi är självklart nöjda över utfallet och inte minst den positiva feedbacken som vi fått från såväl utställare som besökare. Det visar att Sectech, med sin nischade profil har en viktig funktion att fylla. Kunskapsbehovet är stort när det gäller säkerhetsteknik, inte bara i leverantörsledet, utan också slutkundsledet som var starkt representerat bland seminariedeltagarna, säger Lennart Alexandrie avslutningsvis.Leverantörer
Till toppen av sidan