SecurityWorldMarket

2018-05-14

Säkerhetsbranschen tar sig an kameralagstiftning och GDPR

Säkerhetsbranschens nya ledare Joakim Söderström är snabbt ut ur startblocken med två nya medlemsprojekt.

Den 23 april efterträddes Säkerhetsbranschens VD Torbjörn Ferndahl av Joakim Söderström, som nu har iscensatt två nya projekt till gagn för medlemsföretagen och deras kunder. Det ena handlar om vägledning vad gäller kamerabevakningslagen och det andra går ut på att upprätta en uppförandekod för medlemsföretagen när det gäller datalargringsförordningen GDPR som blir svensk lag den 25 maj.

Joakim Söderström menar att en av de många fördelarna med att tillhöra en branschförening är möjligheten att få stöd med tolkningen och tillämpningen av olika regelverk och lagar.

– Tillämpningen av den nya kamerabevakningslagen och GDPR är två sådana frågor som SäkerhetsBranschen nu kommer att driva för att underlätta medlemsföretagens vardag och därigenom öka medlemsnyttan, säger han.

Kamerabevakningslagen
Svensk kameraövervakning utgörs av en lag, en lagrådsremiss och en lagutredning. I dagsläget gäller kameraövervakningslagen som ersättas av kamerabevakningslagen som föreslås träda i kraft i augusti 2018. Därutöver pågår även en ny kamerautredning (avseende brottsförebyggande myndigheters kameraövervakning) som ska redovisa sitt uppdrag i augusti 2018, utredningen heter ”möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas”.

I syfte att räta ut frågetecknen kring vad som gäller påbörjar nu Säkerhetsbranschen framtagandet av en vägledning innehållandes en sammanfattning av rättsläget och olika scenarier som medlemsföretagen kan råka ut för.

– Vi ser gärna att de som vill vara delaktiga i framtagandet av Säkerhetsbranschens vägledning eller har förslag på scenarier för kamerabevakning hör av sig till oss, säger Joakim Söderström

Uppförandekod GDPR
Alla som i sin verksamhet behandlar personuppgifter ska från och med den 25 maj 2018 följa bestämmelserna i den nya dataskyddsförordningen. Tillämpningen och tolkningen av den nya förordningen har skapat en viss osäkerhet kring tillämpningen. Därför ska Säkerhetsbranschen i samverkan med Datainspektionen ta fram en branschspecifik uppförandekod för medlemsföretagen.

– En uppförandekod är riktlinjer som särskilt beskriver hur medlemsföretag i en branschförening ska behandla personuppgifter i enlighet med förordningen. Uppförandekoden kommer förutom riktlinjer även att innehålla bestämmelser om hur efterlevnaden av uppförandekoden ska säkerställas, säger Joakim Söderström.

Tanken med uppförandekoden är att specificera tillämpningen och underlätta för små och medelstora medlemsföretag att följa förordningen, enligt Söderström.

– Det kommer inte att vara obligatoriskt att ansluta sig till uppförandekoden men det är ett bra sätt att visa att man följer förordningens regler såsom de har specificerats för just säkerhetsbranschen

Om man anslutit sig till uppförandekoden men bryter mot de riktlinjer som ges där kan man bli avstängd eller utesluten från koden. Uppförandekoden kommer att godkännas och registreras av Datainspektionen.

– Även här ser vi gärna att medlemsföretagen engagerar sig så vi välkomnar de som de som vill vara delaktiga i framtagandet att höra av sig, kommenterar Joakim Söderström avslutningsvis.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan