SecurityWorldMarket

2024-02-13

Safe Solutions vd kommenterar tingsrättsdom och indraget certifikat

Safe Solutions vd Lars Lindberg.

Med anledning av gårdagens publicering av en artikel i Securityworldmarket.com om att Safe Solutions förre ägare Magnus Frönserius dömts för brott mot lagen om bevakningsföretag, har Safe Solutions vd Lars Lindberg bett att få komma med ett inlägg för att ge bolagets syn på det inträffade och var Safe Solution står nu.

Den 22 februari dömde Malmö Tingsrätt Magnus Frönserius till 40 dagsböter om 1 000 kr. Han ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kr. Till följd av domen har Safe Solution CCTV Kameracentral fått sitt SSF 136-certifikat tillfälligt indraget. Om detta står att läsa i en artikel på Securityworldmarket.com som publicerades igår.

Klargöranden från Safe Solutions vd

Nu har Lars Lindberg, vd, vd för Safe Solution, inkommit med bolagets perspektiv på det inträffade för att ”klargöra omständigheterna”, vilket han gör i punktform enligt följande.

• Den tidigare ägaren (Magnus Frönserius, reds anm) är inte längre involverad i verksamheten.

• Safe Solutions ägs sedan 2023 till 100 procent av Pamica Group, en långsiktig ägare av svenska företag.

• I samband med att Pamica förvärvade samtliga aktier utsågs nuvarande ägare.

• Safe Solutions har erhållit certifiering för larmcentralsverksamhet enligt både svensk och europeisk standard, vilka för närvarande är pausade, samt har en pågående ansökningsprocess för auktorisation (har överklagat Länstyrelsen i Skånes beslut att neka Safe Solutions auktorisation , Reds anm).

• I väntan på auktorisering bedrivs verksamheten oförändrat av Safe Solutions samarbetspartner Addici Security & Technology, som innehar auktorisation och samt att certifiering är under införande, vilket innebär att leverans till kund inte påverkas.

• När auktorisering erhållits avser Safe Solution ta över driften från Addici Security & Technology .

Räknar med att få auktorisation

Lars Lindberg skriver också i en avslutande kommentar:

”För oss som bolag är det viktigt att klargöra för våra kunder och samarbetspartners att vi som bolag i varje avseende följer och avser att följa såväl lagstiftning som normala processer i vår industri. Vi lever i en tid då bevakningstjänster efterfrågas alltmer, och vi kommer att spela en viktig roll i den utvecklingen. Vi verkar i en förtroendebransch och ser fram emot att inom kort slutföra den process som vi är i slutet av för att erhålla erforderlig auktorisation”.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan