SecurityWorldMarket

2021-10-06

Ransomeware-attack mot Safeteam

Säkerhetsföretaget Safeteam har drabbats av en ransomware-attack. På sin webbsida skriver företaget att man är i processen att återställa och utreda efter det inträffade angreppet.

På morgonen den 4 oktober upplevde Safeteam flera systemfel. Efter några timmars felsökning  anlitades externa IT-säkerhetsexperter för att bedöma situationen. Igår morse konstaterades med säkerhet att företaget drabbats av en ransomeware-attack. Den 5 oktober skriver företaget på sin webbsida att angreppet inneburit stora problem då delar av informationen och systemen blivit otillgängliga. Det har försvårat för Safeteam att kommunicera direkt med flera kunder och samarbetspartners samt även medfört att vissa av företagets tjänster har tagits offline.

"Vi på Safeteam ser mycket allvarligt på det brott som vi blivit utsatta för och vi gör allt som står i vår makt för att minimera påverkan för våra kunder och samarbetspartners. Vi beklagar det besvär och den försämring av service som attacken kan ha inneburit för våra kunder och ber samtidigt om förståelse för den situation som vi befinner oss i", skriver Safeteam, som inte utesluter att personuppgifter kan ha omfattats av attacken.

Anmält till IMY

Safeteam har anmält incidenten till Integritetsskyddsmyndigheten och jobbar samtidigt ochkontinuerligt med att kontakta och informera berörda kunder.

"Vi ser i dagsläget inga tecken på att våra kunders information har spridits vidare. Arbetet med att återställa, utreda och informera pågår kontinuerligt och vårt mål är att snarast möjligt vara tillbaka med full funktionalitet och service", skriver företaget som också påtalar att man avser att "anmäla händelsen och samverka med Polis och andra myndigheter i arbetet att stävja denna typ av brottslighet".

Mejlsystemet opåverkat

Safeteam utlovar också i sitt meddelande att man kommer löpande ge en lägesuppdatering på sin webbsida. Så har också skett idag, den 6 oktober. Klockan 17.28 skriver företaget att man fortfarande brottas med problem då det under arbetet med att analysera och återställa IT-miljön händer att vissa delar blir otillgängliga temporärt. Ett exempel på det är att Safeteam inte kunnat vara tillgängliga via mejl sedan eftermiddagen och att en del av detta arbetet ligger hos Microsoft som "aktivt arbetar med detta". Företaget betonar dock att mejlsystemet inte påverkats av attacken.  

I eftermiddagens uppdaterade lägesbeskrivning meddelas också en ljuspunkt . "Just nu ser vi framsteg och har börjat komma i gång med delar av vår Kamera Online-tjänst", skriver företaget.


Leverantörer
Till toppen av sidan