SecurityWorldMarket

2024-04-16

Precise Biometrics fördjupar samarbetet med Flowscape Technology

Precise Biometrics har tecknat ett utökat samarbetsavtal med Flowscape Technology, ett börsnoterat fastighetsteknikföretag. Avtalet ger Flowscape rätten att sälja Precise Biometrics besökshanteringssystem Youniq Visit på den globala marknaden. Avtalet innebär en väsentlig utökning av Precise Biometrics internationella återförsäljarnätverk för Youniq Visit, som i Sverige säljs under namnet Eastcoast Visit.

Sedan 2023 har Precise Biometrics ett strategiskt samarbete med Flowscape i Nordamerika. Med detta utökade avtal kommer samarbetet nu även att omfatta nya marknader som Norden, Storbritannien och Mellanöstern.

Flowscape erbjuder smarta kontorslösningar för att effektivisera och förbättra hybridkontoret, där besökshanteringssystemet Youniq Visit kompletterar företagets egna lösningar och därmed stärker helhetserbjudandet.

Inom ramen för det utökade partnerskapet har företagen redan uppnått en betydande milstolpe genom att vinna ett globalt konsultföretag som kund. Som ett första steg har kunden implementerat Youniq Visit på ett av sina kontor i Storbritannien.

Peter Reigo, vd för Flowscape Technology, är mycket glad över att samarbetet med Precise Biometrics  fördjupas.

– I vårt arbete med att erbjuda innovativa och högkvalitativa lösningar till våra kunder inom området Smart Office är denna typ av högteknologiska system en viktig konkurrensfördel som stärker vårt erbjudande till kunderna. Att vi redan tecknat ett avtal med en kund i Storbritannien som ett resultat av samarbetet är en tydlig bekräftelse på detta, kommenterar han.

Joakim Nydemark, v födr Precise Biometrics, menar att det utökade avtalet med Flowscape Technology möjliggör för Precise Biometrics att nå nya kundsegment och nya marknader.

– Samarbetet ligger helt i linje med vår kommersialiseringsstrategi, där partners som Flowscape är avgörande för att kunna accelerera tillväxten på ett kostnadseffektivt sätt, säger han.Leverantörer
Till toppen av sidan