SecurityWorldMarket

2024-05-18

Polisen fokuserar på att upptäcka kriminella i trafiken

För att upptäcka och bekämpa brott som sker på svenska vägar genomför polisen en nationell trafikvecka mellan 13 och 19 maj.

Mellan den 13 och 19 maj genomför polisen en nationell trafikvecka med syfte att upptäcka kriminell aktivitet i trafiken.

Att kriminella använder vägnätet som ett led i sina brottsplaner är välkänt hos polisen. Det kan handla om allt från att ta sig till och från brottsplatser till att transportera vapen och narkotika. För att upptäcka och bekämpa brott som sker på svenska vägar genomför polisen en nationell trafikvecka mellan 13 och 19 maj.

– Eftersom kriminella, precis som alla andra, behöver färdas på våra vägar är det här en utmärkt miljö att stoppa brott som är på väg att begås, samt att hitta sådant som de kriminella transporterar. I fordonskontrollerna upptäcker vi allt från vapen, ammunition och narkotika till stöldgods och efterlysta personer, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Polisen arbetar med att hitta och stoppa brott på vägnätet även under resten av året men kraftsamlar regelbundet under fokusveckor av detta slag.

Vid en trafikkontroll utförs vid behov utlänningskontroller och kontroller mot polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter. Givetvis kontrolleras också körkortsbehörigheter och nykterhet, betonar polisen.Leverantörer
Till toppen av sidan