SecurityWorldMarket

2022-05-12

Polisen får bättre tillgång till elektronisk bevisning

I dag undertecknar Sverige det andra tilläggsprotokollet till Budapestkonventionen som syftar till att förenkla brottsbekämpande myndigheters tillgång till elektronisk bevisning. Undertecknandet äger rum på Europarådet i Strasbourg.

Europarådets cyberbrottskonvention, den så kallade Budapestkonventionen, är öppen för alla världens stater. Hittills har 66 stater tillträtt konventionen, bland annat nästan alla EU:s medlemsstater, USA, Kanada, Australien, Japan och Argentina.

Protokollet kommer bland annat att möjliggöra för myndigheter att vända sig direkt till tjänste­­leve­ran­tör­er på en annan stats territorium för att få ut abonnemangs­uppgift­er och IP-adres­ser.

– I dag behöver de brottsbekämpande myndigheterna tillgång till elektronisk bevisning i nästan alla förundersökningar, inte minst i utredningar som rör grov organiserad brottslighet. Behovet av att kunna sam­arbeta med andra stater för att komma åt sådan bevisning har kraftigt ökat. Jag är därför stolt över att Sverige i dag kan underteckna protokollet tillsammans med ett 20-tal andra stater, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Svensk lagstiftning kommer nu att behöva ses över och ändras för att Sverige ska kunna ratificera protokollet, skriver regeringen.Leverantörer
Till toppen av sidan