SecurityWorldMarket

2019-03-05

Överblick av global säkerhetsmarknad inleder Sectech imorgon

James McHale, från Memoori, inleder seminarierna på Sectech i Lilleström, utanför Oslo.

Imorgon öppnas portarna till Sectech på Norges Varemesse i Lilleström – årets första säkerhetsmässa i Skandinavien.

Precis som tidigare Sectech-event står teknikbaserade lösningar i fokus på den kompakta utställningen. Men evenemanget bjuder också på intressanta mini-seminarier med anknytning till marknaden för tekniska säkerhetslösningar.

Första anförande på Sectech i Norge handlar om hur dagens och morgondagens marknad för fysisk säkerhet ser ut. Talare är James McHale, CEO, för marknadsundersökningsföretaget Memoori.

2018 var ett starkt år för den fysiska säkerhetsmarknaden. Baserat på fabrikspriserna ökade försäljningen av produkter avseende larmsystem, passerkontroll och videoövervakning med 7,5 procent. Det betyder i pengar räknat intäkter för totalt till 31,55 miljarder dollar, enligt marknadsundersökningsföretaget Memoori. Den genomsnittliga årliga tillväxten under tio år uppskattas till 5,3 procent.

Vilka är de trender som formar marknaden? Eftersom AI-mjukvaran fortsätter och förbättras, blir detta en game changer som bidrar till radikalt förbättrade säkerhetssystem?

Talaren James McHale är grundaren av marknadsundersökningsföretaget Memoori, som har producerat flera marknadsrapporter, inklusive på säkerhetsmarknaden. Den senaste rapporten kom i december 2018 och heter "The Physical Security Business 2018 till 2023". Den fokuserar på den globala marknaden och dess inbrottslarm, passerkontrollsystem och videoövervakningsspelare.

Seminariet hålls på engelska.


Leverantörer
Till toppen av sidan