SecurityWorldMarket

2020-01-21

Ny diplomutbildning i krisledning

Lars Zetterström och Lotta Eriksson på Kronan Säkerhet respektive Företagsuniversitetet.

Kronan Säkerhet och Företagsuniversitetethar har gemensamt  startat utbildningen ”Krisledning – diplomutbildning”.

Den 28 april går  startskottet för den nya utbildningen som pågår under 2x6 dagar.

– Den ger grundläggande teoretisk kunskap om krisledning och kriskommunikation men även fördjupad insikt om hur man som person påverkas vid en kris, beskriver Lars Zetterström från Kronan Säkerhet, som är kurssamordnare.

Utbildningens innehåll omfattar:

1. Grundläggande krisledning

2. Individen och roller

3. Krisledningsorganisationen

4. Krisledning i praktiken

5. Kriskommunikation

6. Krisövning och diplomering

– Det är en utbildning som går på det teoretiska djupet men även innehåller olika övningar med eskalerande utformning, för att dels på ett lättsamt men lärorikt sätt öka kunskapen om hur alla involverade ska agera vid kriser, dels öka förståelsen för vilka typer av krisövningar som finns och hur de kan användas i den egna organisationen, förklarar Lars Zetterström.

– Utbildningen ska bygga på deltagarnas allmänna kunskap om krishantering samtidigt som de får ett ovärderligt erfarenhetsutbyte med andra och kursledarna är handplockade specialister, kommenterar Lotta Eriksson på Företagsuniversitetet.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan