SecurityWorldMarket

2021-12-10

ISG Nordics vd: "Målet är att växa 15 procent om året med lönsamhet"

Jonas Malmgren tillsattes som vd för både ISG Systems och Nordic Alarm i mars 2020.

ISG Systems och Nordic Alarm har slagits samman och bildat ISG Nordic AB.

– Nu har vi ett varumärke och en utvecklingsavdelning, inte två som tidigare. Vi får också en ökad säljkraft och fler kundrelationer. Nu kan vi skapa en företagskultur, på ett annat sätt. Allt sammantaget, gör att vi kan växa mer, säger vd Jonas Malmgren.

Nordic Alarm och ISG Systems har båda ägts av Lagercrantz Group och bolagen har haft ett nära samarbete de senaste åren. Men det var först i våras som bolagen formellt slogs samman. Jonas Malmgren tillsattes som vd för både ISG Systems och Nordic Alarm i mars 2020 och har tidigare varit affärsområdeschef på Nordic Alarm.

Tre affärsområden erbjuder mycket mer än säkerhet

Nordic Alarm har levererat säkerhetssystem i mer än 30 år till allt från detaljhandeln och fastigheter till industrier och högsäkerhetsanläggningar.

ISG startades i skånska Höganäs 1993 och inriktade sig på komplexa lösningar inom digital bildhantering. Det nya bolaget ISG Nordic AB har cirka 50 anställda inom de tre affärsområdena säkerhet, infrastruktur och process & automation.

– Att vi kan kombinera de här kunskaperna på alla tre affärsområden är extremt viktigt. Om vi ser till omsättningskronor har säkerhet just nu störst tillväxtpotential, men inte utan de andra, säger Jonas Malmgren.

Utnyttja insamlad information

Han betonar hur viktigt det är med integration, något som bolaget jobbar mycket med.

– Vi arbetar till exempel med Trafikverket och andra entreprenörer för att säkra vägnätet. Om en bil stannar någonstans gäller det att den snabbt får hjälp, det gäller att övervaka vägarna, styra och ge input till de överordnade systemen som sedan styr tillfälliga hastighetsbegränsningar.

ISG Nordic har ett egenutvecklat system för det – TDIS – som samlar in information från till exempel kameror och radardetektorer i tunnlar, filtrerar och skickar larm till ledningscentraler som tar beslut om åtgärd.

– Kameror är extremt intelligenta i dag. Vi kan få ut väldigt mycket information och metadata från en kamera men det gäller att samla den där informationen och skicka den vid rätt tidpunkt till rätt instans, säger Jonas Malmgren.

Styrning av hamnkranar

Förutom passersystem, säkerhetskameror, inbrottslarm och andra mer traditionella säkerhetsprodukter arbetar bolaget med fjärrstyrning, exempelvis av hamnkranar. I dag sitter inte längre kranföraren i själva kranen utan i ett kontrollrum. ISG Nordic hjälper till att föra över bilden från kranen till bildskärmen i kontrollrummet.

– Det gäller att ha en realtidsuppdatering. Vi har en egenutvecklad plattform för det och vi bygger dessutom specialkameror ör den typen av marknader och som klarar kylan i Kanada och värmen i Dubai, säger Jonas Malmgren.

Vill växa med vinst

Han menar att alla de tre affärsområdena är viktiga för att tillväxten ska bli lönsam.

– Det går att växa otroligt fort utan lönsamhet, det är inte speciellt svårt, men för oss gäller det att växa kontrollerat. Och vi har en sund ägare som tillåter oss att göra det och har en långsiktighet i sina affärer. Målet är att växa 15 procent om året med lönsamhet. Under 2020 växte ISG Nordic med just 15 procent, och omsätter nu cirka 160 miljoner kronor.

– Det händer jättemycket på marknaden, det är nästan så att man måste hålla i hatten varje dag, det konsolideras, slås ihop och köps upp. Jag tror att det kommer att finnas en större plats för oss framöver eftersom vi kan skapa någonting unikt utifrån kundbehovet. Och nu när vi har gjort den här sammanslagningen så blir vi en lite större aktör.

Nordic Alarm har av tradition varit stort i högsäkerhetsegmentet och inom detaljhandeln och det kommer ISG Nordic fortsätta att vara.

– Sedan har du det här med den säkra staden: att bevaka stora områden eller delar av städer eller anläggningar, kommuner eller skolor, där vi har en väldigt bra kompetens. Vi håller i affären från början till slut och har medarbetare som driver affären ända från försäljning till service, och är väldigt kundnära och personliga.

Få automatiserade processer att fungera

Jonas Malmgren tycker att integration av olika system är den största trenden i branschen.

– Att få många enheter, moduler att fungera tillsammans i en plattform, och dessutom presentera detta för brukaren som ska behandla informationen i ett mottagbart format, är en komplex uppgift. Det är en unik kompetens som vi har och där vi kan bidra som allra mest. Även att skapa en ökad effektivitet är superviktigt – att få automatiserade processer att fungera väl för brukaren och dessutom i realtid, säger Jonas Malmgren

Att nyttja denna teknik av datainsamling för att lära systemen en process eller ett beteende tror han mycket på.

– Det är något som kommer att komma ännu mer i säkerhetsbranschen, betonar Jonas Malmgren avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan