SecurityWorldMarket

2022-01-27

Nu blir han permanent vd för Copiax

Ulf Dahlgren, blir permanent vd för Copiax från och med den 1 februari 2022.

Ulf Dahlgrens interimsuppdrag som VD för Copiax, lider mot sitt slut. Den 1 februari blir han vd på permanent basis.

Ulf Dahlgren tillträdde som interim VD, 1 juni 2021.

– Vi är mycket positiva till arbetet Ulf Dahlgren bedrivit under 2021 med att utveckla affären och organisationen och jag är förstås glad att kunna välkomna honom som permanent verkställande direktör i Copiax AB, och ser fram emot nästa steg i utvecklingen, säger David Simonsson, styrelseordförande i Copiax AB.

Ulf Dahlgren har en lång bakgrund i och utanför säkerhetsbranschen för företag som bland annat Certego, Caverion och Tikkurila.

– Jag har varit i många bolag med just avgränsade uppdrag, så det här är trendbrytande för mig. Orsakerna är flera, men Copiax har verkligen visat sig vara ett företag jag trivs med på många plan. Det handlar bland annat om storleken på bolaget, organisationen och den starka kultur som råder i bolaget; en kultur som i många stycken alltid handlar om att sätta kunden i första rummet. Därtill är det förstås roligt att driva ett framgångsrikt och framåtlutat företag, vilket jag upplever att Copiax är, säger Ulf Dahlgren.


Leverantörer
Till toppen av sidan