SecurityWorldMarket

2021-06-08

Marie von Sydow utsedd till Vice President Operations på Tagmaster

Tagmaster förstärker organisationen genom att anställa Marie von Sydow som Vice President Operations. Von Sydow kommer att leda verksamheten på koncernnivå omfattande inköp, kvalitet, produktion och leveranskedja och rapporterar till VD.

Tagmastergruppen befinner sig i en expansionsfas såväl organiskt som via förvärv, nu senast med förvärvet av franska Citilog som presenterades i slutet av april.

– Mot den bakgrunden är det viktigt att vår strategi återspeglar stor förståelse för de olika framgångsmodeller som används på respektive marknad där vi är verksamma. Det är här Marie kommer in för att skärpa strategin och arbetsmetoder för att arbeta så framgångsrikt som möjligt på respektive marknad, säger Jonas Svensson, vd för Tagmaster.

Marie von Sydow har arbetat med produktion, inköp och leveranskedjor både som chef och som konsult under de senaste 20 åren. Hon har bland annat erfarenhet från ledande positioner på bolag som Saab, Delta Electric och Envirotainer.

Med sin erfarenhet adderar Marie von Sydow nya dimensioner till Tagmasters arbete som syftar till kontinuerlig förbättring av operations. Hon kommer att arbeta med operationsteamen i Sverige, Frankrike och Storbritannien och fokusera på områden som förbättrad leveranstid, optimering av lager, effektiviserade inköp, ökad produktionseffektivitet, delning av processer och finjustering av KPI-rapporteringen.

– Det är viktigt för oss som ett växande företag att vi har rätt kompetens och kapacitet nu och i framtiden och det är en stark signal att vi kan locka kompetenta och meriterade personer som Marie von Sydow till vår snabbväxande företagsgrupp, säger Jonas Svensson.


Leverantörer
Till toppen av sidan