SecurityWorldMarket

2019-06-04

Ludvika kommuns larmsystem anslutna till UAN-Safe

Ludvika kommun har nu anslutit sina larmsystem till UAN-Safe från Intrasenze.

– Ludvika kommun uppgraderade samtliga sina larmanslutningar till IP-nätet under 2018 och kunde genom Midroc Security ansluta anläggningarna även till UAN-Safe, säger Tony Fahlström, VD för Intrasenze.

Larmsystemen är anslutna till traditionella larmcentraler för att åtgärdsinsatser från väktare och räddningstjänst ska kunna påkallas. UAN-Safe används som ett lokalt komplement för att snabbt förmedla händelserna till flera personer samtidigt.

Tony Fahlström är mycket nöjd över att Ludvika kommun kan räknas in bland UAN-Safe-användarna.

– Tillsammans med Midroc fortsätter vi nu att hjälpa Ludvika att skapa världens tryggaste och säkraste kommun, säger han.

Sedan UAN Safe lanserades har Midroc Security – via United Action Network (Intrasenze öppna Community) – anslutit larmsystem. Nu kopplas ännu fler användare till plattformen lokalt inom de olika verksamheterna. Äldreboendena Granliden och Solgärde är först ut . Där han man börjat med att ansluta brand- och utrymningslarm till personerna lokalt i verksamheterna.

– Larmen förmedlas till lokal personal samtidigt som de förmedlas till räddningstjänst och väktare, säger Krister Mässing, vid Ludvika Kommun.

Målsättningen är att lokalt kunna förmedla väsentliga och kritiska händelser snabbt även till de personer som berörs och befinner sig på eller i närheten av platsen. Oavsett de händelsedetekterande larmsystemens fabrikat eller anslutna användare ges informationen i klartext och snabbare än via larmcentralen, menar Fahlström

De ansvariga kan i en app både låsa och öppna elektriska dörrar och se vilka som befinner sig på platsen och vilka som har bekräftat mottagandet direkt i appen. De kan även ha en direkt kommunikation och uppdatera varandra.

– Genom den geotaggade larmförmedlingen som finns i lösningen nås berörda direkt och får informationen i klartext om vad som hänt, när det händer och när händelsen är avslutad, säger Ulf Jonasson vid Midroc Security.

Enligt Tony Fahlström har anslutna kunder kunnat minska onödiga larmhändelser och när det gäller skarpa larm har de lokala åtgärdsinsatserna kunnat sättas in direkt när händelser inträffat.

– Detta ger ökad trygghet och effektivisering hos våra kunder, kommenterar Tony Fahlström avslutningsvis.


Leverantörer
Till toppen av sidan