SecurityWorldMarket

2022-05-10

NSD och Säkerhetsbranschen arrangerar seminarie om säkerhet

Jeanette Lesslie Wikström, vd för Säkerhetsbranschen.

NSD Stockholm bjuder in till vårmöte och en seminariedag den 13 maj på Clarion Hotel Stockholm. Temat är "Skyddet av Sverige, verksamheten och informationen – hur skyddar vi det som är extra skyddsvärt”. Arrangemanget är resultatet av samarbete mellan Näringslivets Säkerhetsdelegation (NSD) och Säkerhetsbranschen.

Seminariet är kostnadsfritt för såväl NSD:s som Säkerhetsbranschens medlemmar och leds av moderatorn Jeanette Lesslie Wikström, vd för Säkerhetsbranschen.

Seminariet, som börjar syftar till att ge en aktuell lägesbild över hur våra svenska företag påverkas av kriget i Ukraina och hur verksamhetsskyddet kan stärkas. Åhörarna kommer få ta del av Svenskt Säkerhetsindex och få veta ”allt och lite till om praktisk tillämpning av Säkerhetsskyddslagstiftningen”, enligt programförklaringen.

Här är en kortfattat beskrivning av programpunkterna:

Totalförsvarsfrågan ur näringslivets perspektiv.

Åhörarna får en aktuell lägesbild med hänsyn till kriget i Ukraina och hur det påverkar svenska företag.
Talare:Johan Sjöberg, expert på försvars- och säkerhetsfrågor, Svenskt Näringsliv.

Hoten – verksamhetsskyddet

Säkerhetsföretaget Basalt presenterar sin årliga kartläggning Svenskt Säkerhetsindex, som genomförs tillsammans med Kantar Sifo. Åhörarna får en samlad bild över hur beslutsfattare inom samhällsviktig verksamhet ser på den aktuella hotbilden samt tydliga råd kring vad de kan göra i din organisation. Rapporten delas även ut under seminariet.

Talare:Nicklas Haglund, vd för Basalt.

Säkerhetsskyddslagstiftningen – allt du vill veta

Hur skyddar vi information, egendom och person? Vad är särskilt skyddsvärt och vilka verksamheter omfattas av lagstiftningen. Vilka medarbetare ska säkerhetsprövas. Vilka sårbarheter har vi och hur hanterar vi dessa i vår säkerhetsskyddsanalys. Frågorna är många och våra två välrenommerade säkerhetsexperter förtydligar och gör en djupdykning inom detta område innan vi går över till en frågestund inom ämnet.

Talare:Stephan Norrmén, Säkerhetsskyddsbyrån och Jörgen Sahlin, Weop.

Frågestund – Säkerhetsskyddslagstiftningen.

Stephan och Jörgen guidar åhörarna igenom denna programpunkt och svarar på frågor.

”Det nya normala” – skydda din viktigaste information

Under pandemin skapades en medvetenhet om att vi behöver anpassa oss till nya förutsättningar i det digitala samhället. Vad har detta inneburit för skyddet av vår information? Ta del av viktiga erfarenheter och konkreta tips på hur vi kan tänka framåt för att skapa en bra kultur och delaktighet i arbetet med skyddet av information.

Talare:Marianne Rilde Björkman, MSB, informationssäkerhetsspecialist, arbetar bland annat med metoder och verktyg som underlättar det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar i NSD och Säkerhetsbranschen. För info om programmet i sin helhet klicka här. För att gå direkt till anmälan klicka här.

Arbetsgruppen NSD Stockholm

Arbetsgruppen NSD Stockholm består av Peter Lilius, regionordförande, Richard Buske, Kronan Säkerhet, Kurt Andersson, MSB och Jeanette Lesslie Wikström, Säkerhetsbranschen.Leverantörer
Till toppen av sidan