SecurityWorldMarket

2022-03-28

Han är kameraforskaren som ska leda #Trygghetnu den 7 april

Kameraforskaren Markus Lahtinen, universitetsadjunkt på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Han är universitetsadjunkt vid institutionen för informatik på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, men i säkerhetsbranschen kallas han kameraforskare.

Den 7 april ska Markus Lahtinen moderera #Trygghetnu, konferensen där brottsbekämpande teknik och integritetsbehov diskuteras. Med anledning av det har Securityuser.com intervjuat honom.

Markus Lahtinen har bland annat gjort sig känd för att göra opinionsundersökningar om människors syn på balansen mellan kamerors olika fördelar å ena sidan och allmänhetens behov av integritet å andra sidan.

#Trygghetnu anknyter väl till det som opinionsundersökningarna handlat om. Hur ser du på din roll som moderator, vad kan åhörarna förvänta sig?

– Med mina 20 års erfarenhet av undervisning i Lund i kombination med en hel del offentliga framträdanden har jag är en god grund att stå på. Jag har dessutom aktivt deltagit i samhällsdebatten kring kameror och integritet från ett forskningsperspektiv de senaste sju åren.

– Därför kan åhörarna förvänta sig en sakkunnig moderator som förhoppningsvis väcker funderingar och tankar kring balansgången mellan teknikmöjligheter och integritetsbehov.

Hur ser du på olika brottsbekämpningsmetoder, som exempelvis kamerabevakning, och integritetsbehov?

– Brottsbekämpningen är bara ett av många områden där tekniken utgör både hot och möjligheter. Mina opinionsundersökningar ger ett bra underlag för en bra diskussion om det den, inte minst när det gäller allmänhetens positiva syn på kameror som brottsbekämpningsverktyg.

– Såklart varierar synen på nyttan med kameror. På vissa platser är integritetsbehovet större än på andra platser.

Varför kallas du egentligen kameraforskare?

– Jag företräder ett ganska ovanligt forskningsperspektiv i sammanhanget. Det är ganska vanligt att kriminologer och sociologer utgör vanliga forskningsperspektiv när det kommer till studier av kameror.

– Mitt perspektiv kan grovt sammanfattas som teknik-ekonomiskt. Jag har ett relativt djupt intresse för kameror, hur de principiellt och systemmässigt är uppbyggda samt aspekter som rör nyttan och värdet av kameror. Så det är med de ingångsvärdena som jag betraktar kameror.

Matt Ashby, eventets keynote speaker, vad har du för förväntningar på honom?

– Matt Ashby är alldeles säkert ett utmärkt val. Jag sprang på hans studie som publicerades 2018 och hans frågeställning är unik när det gäller kameraforskning. Litet förenklat skulle man kunna säga att han visar hur underutnyttjat kameramaterialet är i brottsutredande sammanhang.

NFC:s Elisabeth Leitet och Philip Engström kommer tala om ansiktigenkänning och automatisk bildanalys. Vad tänker du om det?

– Det är nödvändigt att hålla örat mot rälsen när det kommer till teknikutvecklingen kring kameror. Dels blir hårdvaruprestandan allt bättre, men det sker också en snabb utveckling på mjukvarusidan. Ansiktsigenkänning utgör ett bra exempel på ett sådant område. Det är också ett känsligt område när det gäller integritet. Så det är verkligen en högaktuell och given programpunkt på konferensen.

Riksidrottsförbundets säkerhetschef Lena Sahlin ska berätta om terrorberedskapen inom idrotten? Någon kommentar kring det?

– Här tänker jag spontant, ”vad händer vid ett idrottsevenemang när det värsta inträffar?” Här får jag ta på mig den mer allmännyfikna hatten. Så klart är beredskap och handlingsförmåga vid olika hotscenarier en viktig trygghetsaspekt.

– Ytterst sett vill ju besökare, arrangörer och idrottare veta att de är trygga.

Trygghetsborgarrådet i Stockholm stad, Erik Slottner (KD), ska berätta om hur Sveriges huvudstad ska bli tryggare med hjälp av väktare och kameror. Kommentar på det?

– I närtid kommer det ut ett bokkapitel som jag författat med min kollega Benjamin Weaver. Där lanserar vi det så kallade sociotekniska synsättet på kameratekniken. I princip handlar det om att betrakta kameror som en samspelsteknik. Vi pratar då om samspelet mellan kameror och väktare, en kombination som rätt använt, och över tid, kan skapa tydliga mervärden i form av trygghet.

SL:s kameraexpert Arne Grundberg ska redovisa erfarenheterna av SL:s utvecklingsarbete kring kameratekniken för att larma om oönskade spårbeträdelser i tunnelbanan.

– I SLs trygghetsarbete har Arne haft en helt avgörande roll. Det är en innovationsresa som sträcker sig över mer än ett decennium. Helt naturligt att de tar nästa steg.

– Signalering kring rörelser i områden där det vanligtvis inte ska uppehålla sig resenärer är ett område som det snackats mycket om under lång tid. Nu tycks tekniken nått skarpt läge, så det ska bli roligt att lyssna på.

Branschorganisationernas chefer, Li Jansson (Säkerhetsföretagen) och Jeanette Lesslie Wikström (Säkerhetsbranschen), avslutar eventet med en diskussion om brottsbekämpning kontra integritetsskydd. Vad tänker du om det?

– Säkerhetsbranschens aktörer är viktiga aktörer i värdekedjan kring kameror. Branschen tar ju fram innovationer, lösningsförslag för att ytterst sett säkra en del stor del samhällets trygghetsbehov.

– Givet integritetsfrågans dignitet är det intressant att höra hur branschen ser på att bygga in integritet i sina erbjudanden.

Slutligen, hur viktigt är det att diskutera brottsbekämpningsmetoder som ofta ställs mot behovet av personlig integritet?

Brottsbekämpning är en bra avgränsning för konferensen. Sen kommer vi alldeles säkert beröra andra aspekter men brottsbekämpningen är ju en samhällelig angelägenhet.

FÖR MER INFO OM #TRYGGHETNU & ANMÄLAN


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan