SecurityWorldMarket

2022-04-22

IMY granskar Verisures kameraövervakning i svenska hem

Nu ska Integritetsmyndigheten utreda Verisures hantering av kameraövervakning i svenska hem.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu en tillsyn av larmbolaget Verisure för att utreda de uppgifter som förekommit om att anställda på bolaget delat bildmaterial mellan sig utan att det har varit befogat.

I massmedia har det framkommit uppgifter som gör gällande att anställda på larmbolaget Verisure i samband med inkomna larm delat filmmaterial och bilder mellan sig på olika sätt utan att det varit befogat. Enligt uppgift har det även förekommit att bilder sparats ner på anställdas egna hårddiskar. IMY har även fått in klagomål från kunder som rör Verisures behandling av personuppgifter.

– Nu inleder vi en tillsyn av bolaget för att reda ut vad som har hänt men även för att se vilka tekniska säkerhetsåtgärder bolaget har i form av behörighetsstyrning och loggar och vilka instruktioner som ges till de anställda om hur bildmaterial får hanteras, säger Jenny Bård som leder IMY:s granskning.

IMY ställer ett antal frågor till bolaget som bland annat rör bolagets rutiner då larm inkommer, i vilka lägen kundernas kameror aktiveras, vilka regler och rutiner som finns för att ta del av bilder och spara bilder på den anställdas hårddisk samt om uppgifterna som framkommit i massmedia stämmer.

– Kamerabevakning som görs av larmbolag i hemmiljö är ytterst integritetskänslig. För larmbolag som erbjuder hemlarm som använder kamerabevakning är det viktigt att det finns tydliga rutiner och regler för hur anställda får hantera bildmaterialet, säger Jenny Bård.Leverantörer
Till toppen av sidan