SecurityWorldMarket

2023-03-18

IMY: Apotea behöver informera bättre om kamerabevakning

Apotea får en reprimand och föreläggs att rätta till bristerna inom fyra veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har granskat kamerabevakningen vid Apoteas logistikcenter och förelägger nu bolaget att bättre informera om den kamerabevakning som sker där.

Uppgifter i media har gjort gällande att Apotea använder bevakningskameror vid sitt logistikcenter för att arbetsleda och kontrollera hur personalen utför sina arbetsuppgifter. IMY har därför inlett tillsyn för att utreda bolagets kamerabevakning vid logistikcentret.

Apotea bedriver kamerabevakning i sitt logistikcenter i syfte att bland annat hantera incidenter och spåra läkemedel samt att förebygga, förhindra, utreda och upptäcka brott. Bolaget uppger att kamerabevakningen aldrig används för arbetsledning eller kontroll av enskilda anställda och att kamerabevakningen behövs för att bolaget ska kunna uppfylla de rättsliga krav på säker hantering av läkemedel som ställs på verksamheten.

I sitt beslut konstaterar IMY att Apotea har rätt att bedriva kamerabevakning på anläggningen och att utredningen inte ger stöd för att bevakning skett för att arbetsleda eller kontrollera personalen. Däremot anser IMY att bolaget har överträtt dataskyddsförordningen genom att inte ange kontaktuppgifter till bolaget på sina kamerabevakningsskyltar och att på skyltarna inte lämna tillräckligt tydlig information om var den registrerade kan ta del av ytterligare information. I den ytterligare information som ges, lämnas även ofullständiga och missvisande uppgifter till anställda. 

– Det innebär en risk för att de som filmas av bevakningskamerorna inte får kännedom om sina rättigheter eller utövar sina rättigheter i mindre utsträckning än vad de har rätt till enligt dataskyddsförordningen, säger Andreas Persson som är jurist på IMY.

Bolaget får en reprimand och föreläggs att rätta till bristerna inom fyra veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.Leverantörer
Till toppen av sidan