SecurityWorldMarket

2024-05-28

Heimstadens fastigheter ansluts till Smart Passage i Linköping och Norrköping

Heimstaden ansluter nu hela sitt bostadsbestånd med passersystem i Östergötland till Smart passage – det digitala systemet som automatiskt ger räddningstjänsten tillfällig behörighet till en fastighet vid larm.

Smart passage är utvecklat och framtaget av SOS Alarm tillsammans med Amido och Swedlock. Lösningen ger automatisk behörighet till utryckningspersonal så att de kan komma in i de fastigheter de behöver.

-– Smart Passage är en lösning som potentiellt räddar liv och kan vi underlätta för ambulans och räddningstjänst att nå fram till våra hyresgäster så vill vi göra det. På så vis slipper vi också att hantera nycklar med kort varsel eller att entrédörrar och portar behöver forceras, kommenterar Niklas Jensen, Regionchef Mitt, Heimstaden Sverige.

3345 lägenheter i 33 fastigheter berörs

Räddningstjänsten och ambulanssjukvården i Östergötland är sedan en tid anslutna till tjänsten Smart Passage och nu har fastighetsbolaget Heimstaden kopplat upp alla sina fastigheter med passersystem i Östergötland till tjänsten. Totalt rör det sig om 33 fastigheter och 3345 lägenheter. Utryckande enheter får genom denna lösning möjlighet att snabbare ta sig in i dessa fastigheter när det behövs som mest - en tjänst som potentiellt kan rädda liv.

– Det är viktigt att få snabb tillgång till fastigheten vid utryckning för att inte fördröja insatsen för ambulanssjukvården och räddningstjänsten. Med Smart Passage utrustas varje fordon med en digital tagg som möjliggör passage när den aktiveras. När larm inkommer kan SOS Alarms operatör ge en tillfällig behörighet till utryckande enhet så att de snabbare kan inleda insatsen, säger Jonas Runesson, produktägare Smart Passage, SOS Alarm.

Ersätter traditionell nyckelhantering

Smart Passage kan enkelt integreras med fastighetsägares befintliga lås- och passersystem och ersätter traditionell nyckelhantering. Allt eftersom fler regioner och räddningstjänster i Sverige ansluter sig till Smart passage kan fler fastighetsbolag inom de anslutna områdena kopplas på tjänsten. Därmed skapas samhällsnytta för både fastighetsägare och för dem som söker hjälp via 112.   

-–Vår ambition på Amido har hela tiden varit att med hjälp av smarta digitala lösningar öka tryggheten i samhället. Därför är det mycket glädjande att ambulanssjukvården och räddningstjänsten i Östergötland nu är ansluten till Smart Passage vilket kommer underlätta deras uppdrag att rädda liv och egendom. Jag beundrar också Heimstaden för att de värdesätter sina hyresgästers trygghet och säkerhet högt och nu anslutit hela sitt bestånd i Östergötland, säger Patrik Simson, VD Amido.Leverantörer
Till toppen av sidan