SecurityWorldMarket

2023-06-02

Han är Safe Solutions nya vd

Safe Solutions nya vd Lars Lindberg kommer närmast från Mathem där han var försäljningsdirektör.

Lars Lindberg tillträder som ny vd för Safe Solutions Consulting i Sverige Holding AB och dess dotterbolag.Han efterträder Magnus Frönserius, grundare av Safe Solutions, som dock fortsätter som styrelseledamot .

Lars Lindberg kommer närmast som försäljningsdirektör från Mathem och vd för Fruktbudet i Norden AB. Han har stor erfarenhet som både vd och försäljnings- och marknadsdirektör inom bland annat Telecom och e-handel. Lars Lindberg har även mycket god erfarenhet av säkerhets- och skyddsvärdverksamhet som officer på både taktiskt och operativ nivå.

Safe Solutions har varit aktiva på den svenska marknaden sedan 2010 och fokuserar på aktiv övervakning av stora ytterområden för att eliminera att obehöriga tar sig in på en anläggning. Idag sköter Safe Solutions övervakningen på bland annat byggarbetsplatser, byggvaruhus, åkerier, återvinningsstationer, solcellsparker, grus/bergtäkter. För att bedriva effektiv aktiv övervakning hat Safe Solutions ett egenutvecklat bevakningssystem i kombination med en intelligent termokamera som de kallar Den Digitala Väktaren.

Safe Solution har även egen Larmcentral som är certifierad enligt Europeisk standard (EN 50518) samt är under slutskedet avseende certifiering enligt Svensk standard (SFF 136) och auktorisation. Vidare har Safe Solutions byggt ett eget unikt AI som möjliggör en intelligens som de menar reducerar fellarm till över 99,5 procent på anslutna och uppkopplade värmekameror.

– Med Lars Lindberg får Safe Solutions en vd med bred kunskap för att kunna få bolaget att växa ytterligare både nationellt och internationellt. Han är en mycket lämplig person att fortsatta genomförandet av de olika initiativ som påbörjats under de senaste åren kring affärsutveckling, strategi och organisation, samt att utveckla bolagets starka erbjudande och kundrelationer. Han har en dokumenterad förmåga att leverera god tillväxt och goda resultat och är en stark ledare, säger Lars Träff, styrelseordförande i Safe Solutions.

– Vi tackar Magnus Frönserius för mycket förtjänstfulla insatser och ser fram emot fortsatt samarbete på styrelsenivå, avslutar Lars Träff.Leverantörer
Till toppen av sidan