SecurityWorldMarket

2022-09-19

Freja och Intuicell i samarbete om AI för röstidentifiering

Freja eID Group inlett ett innovationssamarbehar te med AI-bolaget Intuicell för att utveckla röstigenkänning som en del av en elektronisk identifiering.

Teknikföretaget Intuicell, som startades 2020 av en grupp hjärnforskare vid Lunds universitet, utvecklar nästa generations AI-arkitektur, baserat på nya resultat om de mekanismer genom vilka hjärnan förutsäger världen. 2021 blev Intuicell en av fyra vinnare i Post- och Telestyrelsens (PTS) innovationstävling "Betaltjänster för alla”. Projektet syftar till att en användare ska kunna använda sin röst för digital identifiering på ett enkelt och tryggt sätt oavsett funktionsförmåga. Målet är att minska det digitala utanförskapet genom att ge fler tillgång till e-legitimation; att inte kunna e-legitimera sig är en av de största orsakerna till att en dryg miljon svenskar idag befinner sig i ett digitalt utanförskap.

Avtalet innebär att Freja är teknikpartner i vidareutvecklingen och utvärderingen av Intuicells röstigenkänningsteknik. Sedan tidigare medverkar Freja i ett annat PTS-finansierat innovationsprojekt som också syftar till att erbjuda fler sätt att säkert identifiera sig online och att kunna betala med hjälp av ansiktsigenkänning.

– Det är orimligt att vi idag har ett system där en miljon står utanför bara för att myndigheter och andra samhällsviktiga e-tjänster inte erbjuder valfrihet kring vilken e-legitimation man kan använda. Tekniken och lösningarna finns och det är min förhoppning att ett projekt som detta kan få fler att inse värdet av att också erbjuda den inkluderande tekniken till medborgarna, kommenterar Johan Henrikson, vd för Freja eID Group.

Viktor Luthman, vd för Intuicell, framhåller att Intuicell är ett deeptech bolag som arbetar för att möjliggöra helt nya interaktioner mellan människa och system.

– Eftersom röstinput var den första modalitet vi utvecklade innebär PTS projektet en möjlighet att demonstrera teknologin med en prototyp. Vi är stolta och glada att, i vår utveckling av nästa generations AI, kunna bidra med en lösning där även de mest utsatta användarna ska kunna känna sig trygga och prioriterade i vårt digitala samhälle. Freja bidrar med viktiga insikter för utvecklingen, och är helt rätt partner för att skapa maximal nytta och värde med den färdiga produkten, säger han.


Taggar


Leverantörer
Till toppen av sidan