SecurityWorldMarket

2022-01-24

Fem år sedan som Säkerhetsbranschen tog plats på DN Debatt

Äntligen skulle man kunna säga, när Jeanette Lesslie Wikström, Säkerhetsbranschens nya vd, intog DN Debatt-sidan för att belysa branschorganisationens kritiska syn på regeringens förslag om att förbjuda rättsdatabaser.

Senast Säkerhetsbranschen syntes på DN:s debattsida – Sveriges kanske tyngsta dagspressforum för debatt – var den 28 april 2017 – snart fem år sedan.

Då var det Säkerhetsbranschens dåvarande ordförande Björn Eriksson, tillsammans med SNOS ordförande Kristina Axén Olin, Säkerhetsföretagens ordförande Joachim Källsholm och undertecknad som debatterade för behovet av ökade möjligheter till att bedriva kamerabevakning i brottspreventivt syfte.

Artikeln, med rubriceringen ”Kameraövervakning effektiv för att förebygga brottslighet”, tog stöd av en då färsk studie om kamerors brottspreventiva effekt som togs fram av SNOS.

Artikeln publicerades i en tid där regeringen arbetade med att ta fram det som skulle komma att bli den nya kamerabevakningslagen. Debattartikeln framhöll att forskning visar att säkerhetskameror effektivt kan förebygga brott i offentliga miljöer. De  brottspreventiva effekterna måste tillmätas större betydelse när de tillsammans med den brottsuppklarande nyttan viktas mot integritetsbehovet, skrev författarna.

Rapporten som artikeln tog stöd i hade rubriken ”Surveillance cameras and crime: a review of randomized and natural experiments”. Den granskades och publicerades i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention” och är en av de mest citerade rapporterna av forskare under senare år.

Med artikeln "Stoppa förslaget om förbud av rättsdatabaser" på DN Debatt visar Säkerhetsbranschen att man ser proaktiv opinionsbildning i viktiga frågor som ett led för att utöva påverkan i syfte att skapa ökad säkerhet och trygghet i Sverige. För övrigt är signalerar det också en stark och övertygande start av Säkerhetsbranschens nya vd Jeanette Lesslie Wikström. Blir spännande att följa henne och Säkerhetsbranschen framöver.

Lennart Alexandrie
Publisher, AR Media International


Leverantörer
Till toppen av sidan