SecurityWorldMarket

2018-05-15

 Eslövs kommun i avtal med Grannkompaniet om krishanteringssystem

Eslövs kommun har efter en omfattande utvärdering och upphandling ingått avtal med Grannkompaniet avseende plattformen Cocrisis.

Utmaningen vid allvarliga incidenter och krissituationer är att snabbt få ut viktig information till relevanta mottagare och att dessa kan kommunicera tillbaka i en och samma plattform. Det är även viktigt att alla har tillgång till aktuella dokument, checklistor och planer. För Eslöv kommun är krishanteringssystemet Cocrisis det rätta lösningen på dessa utmaningar.

Cocrisis är plattform som möjliggör krypterad kommunikation med möjligheten att koppla ihop två eller fler grupper i en och samma diskussionstråd, masskommunikation till samtliga inom organisationen, larmknapp, dokumentfunktion, "Jag är ok”-knapp, tydliga gruppstrukturer med specifika behörigheter samt delbara checklistor som kan skapas realtid. Plattformen är framtagen i samråd med experter inom säkerhet, krisberedskap, offentlig verksamhet samt skola och kan användas till vardags, i förberedande syfte (krisövning) och vid krishantering.

– Vi är mycket glada att även Eslövs kommun valt att använda sig utav vår lösning för att effektivisera sin krishantering och kriskommunikation. Den krävande kravspecifikationen och noggranna utvärderingen som Eslövs kommun har gjort visar att Cocrisis är ett ledande krishanteringssystem med fokus på säkerhet, funktionalitet och enkelhet, säger Alexis Nicou, VD på Grannkompaniet.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan