SecurityWorldMarket

2022-06-21

E-tjänstelegitimationen Freja OrgID till anställda i Kungälvs kommun

Freja eID Group AB (publ) meddelar att ännu en kommun har tecknat avtal om Freja OrgID. Kungälvs kommun har tecknat avtal för användning av e-tjänstelegitimationen till 5 000 kommunanställda.

Freja OrgID är en e-legitimation som kan hålla isär privat och tjänstebaserad användning, vilket gör att tjänsten snabbt fått ökad spridning bland kommuner i Sverige som vill erbjuda sina anställda denna flexibilitet.

Med Freja får användare av tjänstelegitimationen även tillgång till en privat e-legitimation i mobilen som öppnar upp för identifiering i fysiska miljöer såsom recept- och paketutlämning. Styrkan i att kunna särskilja yrkeslivet från privatlivet vid identifiering gör Freja till en unik lösning på marknaden.

Avtalet innebär en fast månadskostnad baserat på den SaaS-modell (Software as a Service) som Freja erbjuder för att lättare förutspå kostnader. I avtalet med Kungälvs kommun tillhandahålls tjänsten för aktivering av Freja OrgID av partnern Svensk e-identitet.

– Vi välkomnar Kungälvs kommun till den växande skaran kommuner som uppskattar nyttan med Freja OrgID. En av de viktigaste fördelarna med OrgID är att kommunen har kontroll över och kan hantera sina användares hela livscykel vilket bidrar till minimal administration och höjd säkerhet, säger Johan Henrikson, vd Freja eID Group.


Leverantörer
Till toppen av sidan