SecurityWorldMarket

2023-02-04

Driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter höjs

Tele- och datakommunikation är en sak inom driftsäkerhet som kan förbättras inom hälso- och sjukvården.

Regeringen har beslutat om en förordning om statsbidrag för åtgärder för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter.

Syftet med bidraget är ge regionerna förutsättningar för att höja driftsäkerheten på hälso- och sjukvårdens fastigheter där det bedrivs sluten vård så att hälso- och sjukvårdsverksamhet kan upprätthållas under höjd beredskap och ytterst krig.

Beslutet om statsbidrag är ytterligare en åtgärd för att stärka beredskapen och motståndskraften inom hälso- och sjukvården.

Bidraget finansierar de åtgärder som regionerna får vidta inom ramen för investeringsprogrammet Sjukvårdens säkerhet i kris och krig (SSIK). Bidrag lämnas för kostnader för analys och kartläggning av den befintliga nivån av driftsäkerhet på hälso- och sjukvårdens fastigheter där det bedrivs sluten vård. Bidrag lämnas även för kostnader för genomförda åtgärder för att höja driftsäkerheten. Sådana åtgärder kan avse lokaler, el-, värme- och vattenförsörjning, tele- och datakommunikation, eller andra funktioner som är viktiga för hälso- och sjukvården. Förordningen träder i kraft den 1 mars 2023. Regeringen avser att avsätta 54 miljoner kronor för ändamålet för 2023.Leverantörer
Till toppen av sidan