SecurityWorldMarket

2023-05-23

Consilium och Roxtec i strategiskt samarbete för att öka sjösäkerheten

Consilium Safety Group och Roxtec ingår ett strategiskt partnerskap för att stärka sina marina säkerhetstjänster.

– Vi är verksamma i samma länder globalt, samarbetet kommer att ge värdefulla synergier och i förlängningen skapa ännu större värde för våra kunder, säger Marcus Andersson, CCO på Consilium Safety Group.

Consilium Safety Group är en globalt verksam aktör med en stark ställning inom brand- och gassäkerhetsteknik medan Roxtec har etablerat sig som en betydande leverantör avmodulbaserade tätningslösningar för kabel- och rörtransfer på den internationella marknaden. Genom samarbetet kommer de båda bolagen att stärka säkerhetsagendan inom sjöfartsindustrin och öka stödet till marin- och offshoreföretag när det kommer till passivt och aktivt brandskydd.

– Vi är två företag med stort fokus på säkerhet där vi erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skydda liv och egendom. Vi tror att samarbetet blir en perfekt matchning, säger Roger Johansson, EVP Business Area Marine & Offshore på Roxtec.

Som en del av samarbetet blir Consilium Safety Group en nära servicepartner för Roxtecs kabel- och rörtätningslösningar. Med en stark närvaro på den marina eftermarknaden kommer Consilium stärka sin tjänsteportfölj och erbjuda inspektion och tjänster av Roxtec-kablar och rörgenomföringar. Roxtec kommer tillhandahålla ökad service och support till fartygsägare genom Consilium Safety Groups globala etablerade servicenätverk.

Samarbetet mellan Consilium Safety Group och Roxtec är ett viktigt steg för att skapa mervärde till sjöfartsindustrin.

– Kabelgenomföringar är oftast placerade nära branddetektorer på fartygen. De är båda en integrerad del av brandskyddssystemet ombord. Vi tror att samarbetet kommer tillföra ännu mer värde till våra kunder och fartygsägare över hela världen, säger Roger Johansson.

– Samarbetet förstärker vårt gemensamma engagemang för att förbättra säkerheten till sjöss. Genom att samverka, kommer vi att kunna dra nytta av och förbättra våra tjänster för fartygsägare även inom inspektions- och underhållsarbete relaterat till brandsäkerhetssystem ombord, säger Marcus Andersson.Leverantörer
Till toppen av sidan