SecurityWorldMarket

2019-12-02

Consilium – kraftfull ökning av  orderingång och omsättning

Månadsrapport avseende orderingång och nettoomsättning t.o.m. november kommer att publiceras den 20 december 2019.

Consilium har offentliggjort sin rapport för orderingång och omsättning avseende januari - oktober 2019.


Under årets första nio månader, från januari till oktober 2019, ökade orderingången för Consilium-koncernens kvarvarande verksamhet med 17 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1.388,3 miljoner kronor (1.190,3 MSEK). 

Nettoomsättningen för kvarvarande verksamhet ökade med 20 procent jämfört med föregående år och uppgick till 1.378,0  miljoner kronor (1.149,5 MSEK). 

Orderingången för affärsområde Marine & Safety uppgick till 1 317,7 miljoner kronor  (1 114,3 MSEK) medan nettoomsättningen landade på 1 315,2 miljoner kronor (1 088,6 MSEK). Orderingången för affärsområde Safety Engineering uppgick till 70,6 miljoner kronor (76,0 MSEK). Nettoomsättningen uppgick till 62,8 miljoner kronor  (60,9 MSEK).

Orderstocken per 31 oktober 2019 uppgick till 596,2 miljoner kronor.


Taggar

Leverantörer
Till toppen av sidan