SecurityWorldMarket

2024-05-19

Bankerna: Nya åtgärder för att skydda mot bedrägerier

Förra året anmäldes 238 000 bedrägeribrott. Bedrägerier är samtidigt den organiserade brottslighetens största inkomstkällor.

Bankerna presenterade på måndagen åtgärder för att öka medborgarnas skydd mot bedrägerier. Det sker efter en längre tids dialog mellan Polismyndigheten och bankerna.

Polismyndigheten har i mötena framhållit prioriterade åtgärder och bankerna har utifrån de dialogerna tagit fram ett åtgärdspaket. Syftet har varit att snabbt få till åtgärder som minskar risken att utsättas för bedrägerier.

Åtgärderna kan enligt Bankföreningen införas stegvis men senast under 2025 och innebär bland annat att bankerna ska erbjuda tjänster som gör det möjligt med fördröjningar av vissa transaktioner samt sätta beloppsgränser för betalningar.

– Vi är överens om att de åtgärder som bankerna nu presenterar kan minska sårbarheter som utnyttjas vid bedrägerier, säger Tobias Bergkvist, chef för utredningsenheten på Noa.

Åtgärdspaketet kommer följas upp av polisen i samverkan med bankerna.

– Vi följer upp och analyserar effekterna av åtgärdspaketet noggrant. De kriminellas tillvägagångssätt förändras ständigt och där kan vi hjälpa bankerna att anpassa åtgärderna så de ger önskad effekt, säger Tobias Bergkvist.

Antalet anmälningar om bedrägerier har legat på en hög nivå de senaste åren. Förra året anmäldes 238 000 bedrägeribrott. Bedrägerier är samtidigt den organiserade brottslighetens största inkomstkällor. Polismyndighetens nationella bedrägericentrum uppskattar brottsvinsterna för bedrägerier till cirka 7,5 miljarder kronor för 2023.

– Polisen arbetar med en rad initiativ för att stävja bedrägerier och bankernas åtgärdspaket är ett steg på vägen för att skydda medborgarna. Bankernas tjänster är centrala för brottsbekämpningen eftersom utformningen av dem kan stärka skyddet mot gärningspersonerna. Vi behöver hjälpas åt för att förhindra och begränsa möjligheterna för dem, säger Tobias Bergkvist.

Polismyndigheten arbetar parallellt med andra delar för att motverka bedrägeribrotten, exempelvis:

• Utveckling av utredning av bedrägerianmälningar för att avbryta brottsserier med brottsaktiva gärningspersoner.

• Dialoger med bolag som har produkter eller tjänster på nätet och som används vid bedrägerier eller den efterföljande penningtvätten.

• Informationsspridning om aktuella brottstrender och hur man skyddar sig mot dem.

• Integrerad bekämpning av den kriminella ekonomin i bekämpningen av organiserad brottslighet.

I det brottsförebyggande arbetet finns flera aktörer som kan stärka sin del.

– Vi för exempelvis dialog med telekombranschen som kan bidra till att göra det svårare att utföra telefonbedrägerier, säger Tobias Bergkvist.Leverantörer
Till toppen av sidan