SecurityWorldMarket

2022-11-17

Antalet transportstölder ökade i oktober

Under oktober månad kan man se en uppgång av antalet transportstölder jämfört med tidigare månader under året. Foto: Andreas Kindler

I oktober polisanmäldes 133 transportstölder. Det är en ökning jämfört med tidigare månader under året som varit relativt lugna. Under oktober har det även polisanmälts 466 stölder av diesel ur fordonstank.

Varje månad tar polisen fram statistik över antalet transportstölder och antalet stölder av diesel ut tank. Under oktober månad kan man se en uppgång av antalet transportstölder jämfört med tidigare månader under året. Den vanligaste formen av transportstöld är så kallade kapellskärningar. Det är kriminella som åker runt mellan olika rastplatser nattetid, skär hål i mjuka kapell och/eller öppnar olåsta/plomberade släpdörrar och lastar över sådant påträffat gods de anser vara stöldbegärligt till egna fordon. Ofta arbetar de 2-4 personer ihop, ibland så många som 8 med flera fordon samt mindre lastbil för transport, menar Larmtjänst.

Även stölder av diesel är också något som drabbar transportnäringen i Sverige i stor utsträckning. Under pandemin skedde en nedgång av stölder, men under 2022 kan man notera en uppgång och under hösten ligger antalet stölder på motsvarande nivå som under 2018-2019.Leverantörer
Till toppen av sidan