SecurityWorldMarket

2021-04-22

Addici Security tecknar nytt avtal med Sandvik Material Technology

I samband med att Coor har tecknat nytt avtal med industrikoncernen Sandvik Materials Technology har Addici Security vunnit delen om leverans av bevakningstjänster till bolagets anläggningar i Sandviken. Avtalet träder i kraft den 1 januari 2022 och löper under tre år med möjlighet till fyra års förlängning.

Sandvik Materials Technology är en världsledande utvecklare och tillverkare av produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning. Sedan 2013 har Addici Security haft förtroendet att leverera bevakningstjänster till Sandvik i form av bl.a. rondering, larmmottagning, trafik- och tillträdeskontroller och passerkortshantering.

I det nya IFM-avtalet där Addici ansvarar för bevakningen ingår Coors leveranser av fastighetstjänster samt arbetsplaststjänster så som reception, post, växeltelefoni, vaktmästeri, flyttservice och lokalvård.

– Samarbetet med Sandvik är mycket viktigt för Addici och vi är glada över det fortsatta förtroendet. Det nya avtalets längd borgar för god långsiktig utveckling av leveransen och öppnar för nya smarta synergier mellan de olika FM-tjänsterna. Det lägger även grunden för det fortsatta arbetet med att stärka säkerheten genom bl.a. nya tekniska lösningar och fortsatt stort fokus på service genom hela leveransen, säger Johan Färm, vd Addici Security.


Leverantörer
Till toppen av sidan