SecurityWorldMarket

2023-11-22

650 säkerhetsincidenter om dagen hos brittiska apotekskedjan Boots

Cirka 1200 av Boots 2 100 butiker har direktuppkoppling till företagets nationella larmcentral. 380 av dessa klassas som högriskbutiker, vilket innebär att personalen utrustas med kroppsburna kameror.

Ökat antal butiksstölder samt verbala och fysiska angrepp mot brittisk butikspersonal har ökat de senaste åren, något som SecurityWorldMarket rapporterat om tidigare under hösten. Välkända apotekskedjan Boots larmcentral spelar en avgörande roll i butikskedjans arbete med att skydda sin personal och butikens varor, det rapporterar online-tidningen ThisIsMoney.co.uk som även gavs möjlighet att besöka larmcentralen.

I september rapporterade SecurityWorldMarket att brittiska branschorganisationen, BRC (British Retail Consortium), publicerat statistik som visar att antalet incidenter mot personal i butiksmiljöer fördubblats jämförts med innan pandemin. Under året 2021-22 dokumenterades 850 dagliga incidenter, motsvarande siffra för 2019-20 var 450. Samma organsiation rapporterar även att kostnaderna för butiksstölder kostar handlarna knppt en miljard pund per år.

Välkända apotekskedjan Boots beräknar att de har cirka 650 incidenter per dag i sina 2 100 butiker, ett arbete som samordnas i butikskedjans egen larmcentral i Beeston utanför Nottingham.

Cirka 1200 av Boots 2 100 butiker ä har direktuppkoppling till företagets nationella larmcentral. 380 av dessa bedöms vara så kallade högriskbutiker, vilket bland annat  innebär att personalen utrustas med kroppsburna kameror, vilket gör att larmcentralen kan se vad som händer i händelse av hotfulla situationer.  Larmcentralens kan också gripa in vid  pågående butiksstölder med hjälp av butikernas kameror. Via butikens högtalarsystem kan operatörerna påtala att det misstänkta stöldbeteendet spelas in, något som ibland gör att personen ställer tillbaka varorna i hyllan.

Företrädare för butikskedjorna lyfter även fram att polisen inte prioriterar denna typ av ärenden. Dessutom försvåras lagföringen då det finns 43 olika polismyndigheter bara inom England och Wales, något som försvårar samordningen av det brottsbekämpande arbetet.


Leverantörer
Till toppen av sidan