SecurityWorldMarket

2024-06-21

63 000 filer stals från Sophiahemmet

Det var i slutet av februari som Sophiahemmet drabbades av en hackerattack där filer av administrativ art stals.

Tiotusentals av Sophiahemmets filer ligger fortfarande ute på Darknet, tre månader efter hackerattacken.
– Vi informerar nu personligen samtliga berörda. Vi beklagar djupt det besvär det kan innebära för personer vars uppgifter stulits från oss i hackerattacken i februari, säger Peter Seger, vd för Sophiahemmet.

Sophiahemmet har sedan hackerattacken i februari bedrivit it-säkerhetsutredningar parallellt med polisens brottsutredning. En av dessa utredningar har nu klarlagt vilka personuppgifter som finns i de stulna filerna som alla är av administrativ art. Sophiahemmet har tidigare informerat de personer vars uppgifter gick att identifiera i ett tidigt skede efter attacken.

Sophiahemmet drabbades av en hackerattack där filer av administrativ art stals. Inga journalsystem påverkades av attacken. I det stulna materialet fanns däremot personuppgifter, företrädesvis personnummer. I vissa fall kopplat till diagnoskoder eller diagnoser, skriver Sophiahemmet.

– Vi har valt att, via Kivra, personligen meddela samtliga personer vars personuppgifter finns med i det stulna materialet. Det är information vi bara ger den det berör. Det stulna materialet är administrativa filer. Det är inga journalsystem som påverkats av attacken, säger Peter Seger.

Sophiahemmet övergick till helt nya it-miljöer direkt efter att attacken upptäcktes. Sophiahemmet har inte, och kommer inte att betala den lösensumma som hackarna begärde.Leverantörer
Till toppen av sidan