SecurityWorldMarket

2021-07-26

5G spelar en viktig roll för den långsiktiga säkerhetsstrategin

Fredrik Hallenborg, Director, Nordics, Verizon Business.

När det kommer till den gigantiska potentialen hos 5G är vi långt förbi gissningar och spekulationer. 5G är redan här och skapar en mängd möjligheter för verksamheter världen över. Däremot, som med all teknisk innovation eller utveckling, kommer oundvikliga frågor att uppstå angående förmågan att skydda sig mot cyberbrottslighet. Det menar Fredrik Hallenborg, Director, Nordics, Verizon Business, i den här debattartikeln.

Vilken roll kommer 5G att spela i utformningen av nya säkerhetsstrategier och vilka steg bör CISOs ta för att trygga framtiden? Vad innebär den nya hybrida modellen, där distansarbete kombineras med arbete från kontoret, för säkerhetsdesign med 5G?

Långsiktig strategi, med säkerhet i framkant och i centrum

När det kommer till affärsstrategi har cybersäkerhet ofta spelat andrafiol åt andra viktiga faktorer. Säg till exempel att en organisation vill bryta sig in på en ny marknad inom en viss tidsram. Den allmänna inställningen kommer att vara att upprätta en strategi som tar dem dit så snabbt som möjligt, på bekostnad av optimerings- och säkerhetsproblem, vilka tas om hand först senare. Alltför ofta skruvas det på säkerheten i sista minuten, när problem uppstår, vilket inte är ett långsiktigt och hållbart tillvägagångssätt.

Vad CISOs måste överväga är att 5G inte bara kommer med en enorm möjlighet, utan också med en helt ny attackyta för cyberbrottslingar att utnyttja. Det betyder att, för varje ny strategi, innovation eller produktuppdatering, måste 5G stå i centrum. Strategin ska vara säker, utformad för och byggd runt 5G, inte tvärtom.

Dessutom är detta inte en fråga som kan åtgärdas med mindre justeringar och ändringar. Det är sant att vi bör använda grunden vi lärt oss för 4G-standarder, men det är viktigt att företag helt omdefinierar sina säkerhetsstrategier med 5G i framkant och i centrum.

Detta innefattar att se till att säkerhetsstrategier är dynamiska och ständigt kan utvecklas för att framtidssäkra nätverk som även de ständigt utvecklas. Här är tre steg som varje CISO bör ta för säkerheten i 5G-miljöer:

1. Security Network Accelerators för att förbättra operativ effektivitet

Eftersom nätverksoperationer blir oändligt mer komplexa i och med 5G är det viktigt att CISOs distribuerar ytterligare specialbyggd hårdvara (ersätter med kontroller) som stöder säkerhetsfunktioner, såsom brandväggar, IDS, DDoS, Probes och Packet brokers. Detta förbättrar inte bara latensen (förbättrar ditt infrastrukturskydd), utan öppnar även upp för bättre nätverksunderhåll och enklare identifiering av sårbara punkter.

2. AI och maskininlärning (ML) för att addera nya skyddslager

Varje säkerhetsstrategi som är värd att nämna kommer proaktivt att använda teknik för artificiell intelligens och maskininlärning för att identifiera misstänkt beteende, upptäcka mönster och kartlägga brottslig aktivitet i realtid - vilket ger ett ytterligare viktigt skydd av nätverket.

För att gå ett steg längre bör dock CISOs också överväga ramar som specifikt erbjuder skydd för AI- och ML-modellerna som används för att driva nätverket - ibland behöver skyddet också skyddas. Denna AI/ML-säkerhetsram hjälper inte bara till att verifiera detaljrikedomen i informationen till ML-algoritmer, utan säkerställer också att AI-modeller fungerar korrekt och att insamlade insikter riktas till rätt personer.

3. Dataintegritet i nätverkets kärna

När säkerhetsintrång inträffar är det ofta ett tids- och resurskrävande jobb att identifiera attacken och upptäcka om dataintegriteten har äventyrats. Det är därför det är så viktigt att moderna säkerhetsstrategier byggs med förmågan att snabbt identifiera ändringar av data. För detta ändamål antar framåtblickande säkerhetsteam teknik som erbjuder realtid, obestridliga bevis för manipulering av nätverk eller maskin. Som en extra förebyggande åtgärd används kryptografiskt säkra funktioner för att generera digitala fingeravtryck, med blockchain för att lagra fingeravtryck och förhindra att de ändras.

5G-drivet distansarbete: En revolution för framtidens arbete?

Förflyttningen från kontor till arbete i hemmiljö har i allmänhet välkomnats av både arbetsgivare och arbetstagare. Och även om det har en mängd fördelar kring välbefinnande, produktivitet och smidighet, ger det också cyberbrottslingar fler attackmöjligheter, med 97% av företagen som anser att distansanställda är mer utsatta än kontorsanställda.

Även om de snabba nedladdningshastigheter som 5G medför inte hjälper någon att snabbare besvara ett e-postmeddelande, kommer de att inleda en ny tidsålder med nya användarupplevelser, till exempel AR/VR-aktiverat lärande för studenter, 360-graders interaktiva turer genom fabriker för potentiella investerare, eller 3D-uppdelningar av produkter för att beväpna säljare med mer övertygande material för att sluta en affär.

Men om företag menar allvar med att stödja ett smidigare och mer distanserat sätt att arbeta, är det uppenbart att säkerhet återigen måste stå i fokus av infrastrukturen, med långsiktighet i åtanke. Det är osannolikt att vi går tillbaka till den fem dagars närvaro på kontoret varje vecka i närtid (om än alls), vilket innebär att företag inte får behandla säkerheten kring distansarbete som ett kortsiktigt problem.

Detta innebär att anställda måste utbildas, inte bara om farorna med cyberattacker, utan få kontinuerlig utbildning i hur de proaktivt identifierar misstänkta aktiviteter, inklusive vanliga men ofta förbisedda tecken, och lyfta dessa varningsflaggor till rätt personer så snabbt som möjligt. Att främja för en kultur där det inte bara är ok utan det beröms och prisas för att flagga för problem, misstag eller frågor som hjälper våra företag att vara säkrare, bör vara allas mål.

Fredrik Hallenborg,
Director, Nordics, Verizon Business


Leverantörer
Till toppen av sidan