SecurityWorldMarket
Annons

Gallaghers säkerhetslösningar ökar tryggheten i skolor och universitet

Den främsta prioriteringen för alla skolor och universitet är elevernas och personalens trygghet.

Att säkerställa tryggheten för studenter, personal och besökare runtom i världen är högt prioriterat hos Gallagher Security, som är en ledande leverantör av integrerade säkerhetssystem.

– Med responsiva verktyg kan vi erbjuda en heltäckande lösning för alla utbildningsmiljöer, utan att störa den dagliga verksamheten i skolan eller universitetet, säger Håkan Björkman, vd för Gallagher Security Sweden.

Gallaghers integrerade säkerhetssystem är en helhetslösning för att tillgodose skolans och universitetens säkerhets- och driftsbehov.

Möjliggör snabba åtgärdsinsatser

Den främsta prioriteringen för alla skolor och universitet är elevernas och personalens trygghet. Gallaghers säkerhetssystem – anpassat för utbildningssektorn – möjliggör omedelbar respons och kommunikation med elever och personal i realtid vid kritiska händelser.

– På så sätt kan snabba åtgärdsinsatser i händelse av nödsituationer säkerställas, kommenterar Håkan Björkman

– Systemets utmärkta kommunikationsmöjligheter möjliggör enkel avisering till elever, föräldrar och personal med viktiga uppdateringar så att alla förblir informerade under utmanande situationer.

Kontroll av tillfälliga besökare

Håkan Björkman framhåller att Gallaghers system innefattar effektivisering av hantering och kontroll kring såväl personalens behörigheter som besökares tillfälliga tillträdesbehörigheter. Det garanterar inte bara elevernas säkerhet utan ger också trygghet för föräldrar och personal, menar han.

– Gallaghers mobillösningar erbjuder ett enkelt och strömlinjeformat tillvägagångssätt för besöks- och tillträdeshantering. Skolor och universitet kan hantera personalbehörigheter, skicka aviseringar och ha total tillsyn över skolan eller campus oavsett om de är på plats eller arbetar på distans, säger Håkan Björkman som också adresserar behovet att kontrollera behörigheter hos hantverkare och annan extern servicepersonal.

– Där tilldelas tillträdesbehörigheter begränsade till vissa områden som säkerställer att människor endast kan komma åt de områden de behöver och under specificerade tidsperioder, kommenterar han.

Med Gallaghers omfattande lösningar skapas en säker inlärningsmiljö som främjar studenternas möjligheter att på bästa sätt lyckas med sina studier.

Mobil Access – smidigt och kostnadseffektivt

Mobil access ersätter nycklar, kort och pinkoder som är kostsamma att underhålla, och möjliggör dessutom att biometrisk access kan tillämpas som ett extra lager av verifiering för behörighetskontroll.

Vidare möjliggör Mobile accessnotifiering också omedelbara meddelanden i händelse av en nödsituation.

– Gallaghers mobila lösningar och integrationsalternativ skapar förutsättningar för en trygg inlärningsmiljö, lärare och personal kan i stället fokusera på undervisningen i trygg förvissning att säkerhetslösning ser till att det som betyder mest är väl skyddat, förklarar Håkan Björkman.

Cybersäkerhet

I en alltmer digitaliserad värld är cybersäkerhetsrisker något som måste hanteras och Gallagher erbjuder därför robusta lösningar som skyddar känsliga data mot ständigt föränderliga cyberhot, enligt Håkan Björkman.

– Genom att använda kryptering och användarautentisering minimeras externa risker. Regelbundna uppdateringar och underhåll säkerställer att programvaran fungerar optimalt och skyddar mot potentiella sårbarheter, säger han.

Håkan Björkman framhåller vidare att integrerade system i sig förenklar datahanteringen och upprätthållandet av dataintegritet, vilket resulterar i ett omfattande skydd mot cyberattacker, vilket gör det fysiska säkerhetssystemet?

Tids- och områdesstyrd tillträdeskontroll

Gallagher-systemet är en idealisk lösning för skolor och universitet då det erbjuder noggrann övervakning och kontroll av begränsade områden så som datorlaboratorier, bibliotek och idrottsanläggningar. Smart tillträdeshantering säkerställer att endast auktoriserade personer kan komma åt dessa områden.

Intelligenta larmlösningar kompletterar som skydd av exempelvis bärbara datorer, transportfordon och övrig värdefull utrustning, vilket säkerställer att de alltid är säkra.

För att säkerställa efterlevnad av säkerhetspolicyer och föreskrifter, exempelvis ID06, SSG, eller tvingande utbildning tillämpar Gallaghers system dem automatiskt. Tillgång till känsliga resurser kan begränsas baserat på kvalifikationer och utbildningar, så att endast individer med rätta kvalifikationer får access.

Gallaghers integrerade säkerhetssystem ger ett holistiskt tillvägagångssätt för att tillgodose skolans och universitetens säkerhets- och driftsbehov.

Effektiviserar och minskar driftkostnader

Den kraftfulla mjukvaran Command Center utgör Gallaghersystemens centraliserade plattform som möjliggör effektiv hantering av säkerheten i och kring skol- eller universitetsbyggnader. Genom att integrera lösningar för schemaläggning, personalhantering och energianvändningskontroll minskar Gallagher Command Center driftskostnaderna och förbättrar resurshanteringen.

Gallaghers integrerade säkerhetssystem ger ett holistiskt tillvägagångssätt för att tillgodose skolans och universitetens säkerhets- och driftsbehov, menar Håkan Björkman.

– Med Gallaghers omfattande lösningar skapas en säker inlärningsmiljö som främjar studenternas möjligheter att på bästa sätt lyckas med sina studier, säger han avslutningsvis.

Med Gallaghers omfattande lösningar skapas en säker inlärningsmiljö som främjar studenternas möjligheter att på bästa sätt lyckas med sina studierLeverantörer
Till toppen av sidan