SecurityWorldMarket
Annons

Allt fler ser nyttan med molnbaserad videoövervakning

Molnet gör installationen skalbar och anpassningsbar så att den kan passa fler kundbehov och utvecklas i takt med att en organisations behov förändras,

För såväl slutanvändare som installatörer och systemintegratörer har molnbaserad kamerabevakning och videoövervakning som tjänst blivit ett allt attraktivare alternativ, enligt Christopher Åkesson, nordisk försäljningschef för Milestone Systems.

Videoövervakning som tjänst (VSaaS) hänvisar till ett sätt för organisationer att fjärrlagra, hantera, spela in, spela upp och övervaka videoupptagningar i molnet, med alternativen att lagra video i molnet eller direkt i kameran (edge-baserad lagring).

Christopher Åkesson, försäljningschef för Milestone Systems i Norden.
Christopher Åkesson, försäljningschef för Milestone Systems i Norden.

– Eftersom molnbaserad teknik använder molnet som lagring och för beräkningar, är dess kapacitet och plats obegränsad. Molnet gör installationen skalbar och anpassningsbar så att den kan passa fler kundbehov och utvecklas i takt med att en organisations behov förändras, kommenterar Christopher Åkesson som ser många viktiga fördelar med molnet och de tjänstebaserade affärsmodeller som kunderna kan erbjudas.

– Molnbaserade lösningar kan anpassas till upp- och nedgångar på marknaden och visa sig vara mer kostnadseffektivt än lokala lösningar, eftersom organisationer bara betalar för de resurser de använder, säger han.

Öka enkelt kapaciteten

Det finns ytterligare fördelar för installation och time-to-market med nya tjänster och applikationer.

– Om ett säkerhetsteam till exempel vill utöka sin analys, kan datorkraften för detta tillhandahållas inom några minuter. Det lättar på trycket från kapacitetsplaneringen och möjliggör mer experimenterande med nya teknologier och funktioner, eftersom du inte förbinder dig till långsiktiga datorresurser, förklarar Christopher Åkesson.

– På samma sätt kan säkerhetsteam enkelt installera och ställa in kameror utan att behöva oroa sig för att behöva lägga till ytterligare servrar och annan infrastruktur/arkitektur.

Enkelt underhåll

När det gäller underhåll är molnlagringsvideor lättare att underhålla med högsta säkerhet. Med många VSaaS-lösningar kan uppdateringar skickas på distans till systemet, vid en förutbestämd tidpunkt för att undvika stillestånd under drifttid. Utan att det krävs några besök på plats för att uppdatera systemet och enheterna, kan dessa uppdateringar ske mer regelbundet, vilket ytterligare minskar sannolikheten för oväntade driftstopp eller sårbarheter.

– Data kan också säkerhetskopieras till molnet, på flera ställen, för att ge en hög grad av dataredundans. Om det värsta inträffar i en kontrollcentral eller en specifik plats kommer verksamheten att fortsätta och data kan återställas från en annan källa, säger Christopher Åkesson.

Ett kostnadseffektivt alternativ

Kostnadseffektivitet blir också allt mer viktigt, särskilt med tanke på den nuvarande ekonomiska osäkerheten. VSaaS-kostnader står för Video Surveillance as a Service och är som alla "as a service"-modeller löpande och regelbundna för att hjälpa till med budgetsättning och kassaflöde.

– Även om vissa lösningar kräver en liten förskottskostnad, som att installera en kontrollenhet för att samla in och överföra data, är detta inte lika högt som kapitalutgifterna för ett serverrum. Kostnadseffektivitet görs dessutom inom flera områden, inklusive förbrukning (endast genom att använda det du behöver för tillfället), underhåll och stilleståndstid och de lägre kapitalkostnaderna i förväg som krävs, framhåller Christopher Åkesson.

– Dessutom, eftersom offentliga molntjänster drivs av stora globala företag som Google Cloud Platform och Amazon Web Services, kan du uppnå större prestanda, kontinuitet och tillförlitlighet jämfört med en enskild datacenterinstallation, kommenterar han vidare.

I många VSaaS-lösningar kan uppdateringar skickas på distans till systemet, vid en förutbestämd tidpunkt för att undvika stillestånd under drifttid.
I många VSaaS-lösningar kan uppdateringar skickas på distans till systemet, vid en förutbestämd tidpunkt för att undvika stillestånd under drifttid.


Lokala och hybridalternativ

Naturligtvis kommer lokala lösningar även fortsättningsvis att vara lämpliga för många applikationer, särskilt i högt reglerade industrier.

On-premise har en fördel gentemot molnet när det gäller kontroll och tillsyn, eftersom du äger din utrustning och lagrar data på plats. Kostnaderna är till stor del i förskott, vilket för vissa organisationer kan vara bättre för planering. Uppgraderingar och underhåll av servrar hanteras direkt av din organisation.

Hybrid-modellen blir också vanligare, med moln och lokala lösningar som överlappar varandra – vilket ger organisationer ett sätt att skydda de investeringar som görs i lokal videohanteringsteknik samtidigt som det möjliggör optimal belastningsfördelning, funktionalitet och framtidssäkring.

– Vad som är bäst för din organisation kommer i slutändan att bero på dina slutmål, krav och din unika positionering när det gäller att balansera cybersäkerhet, den totala ägandekostnaden, flexibilitetsbehov och mer, säger Christopher Åkesson.

– Vad som är lämpligt för en organisation kommer inte nödvändigtvis att passa din organisation, så det är viktigt att förstå utbudet av tillgängliga lösningar för att fatta det mest välgrundade beslutet.

Milestone Systems molnlösningar

Via molnet kan organisationer fjärrlagra, hantera, spela in, spela upp och övervaka videoupptagningar i molnet, med alternativen att lagra video i molnet eller direkt i kameran.
Via molnet kan organisationer fjärrlagra, hantera, spela in, spela upp och övervaka videoupptagningar i molnet, med alternativen att lagra video i molnet eller direkt i kameran.

Milestone Systems har utvecklat flera lokala och molnbaserade VMS-lösningar för att kunna möta de växande behoven hos sina kunder och installatörer. XProtect och XProtectAWS är välkända varumärken och nyligen lanserades Milestone Kite.

– Milestone Kite Milestone Kite, som drivs av Arcules, är en enkel, säker, automatiskt uppdaterande, skalbar och kostnadseffektiv molnlösning. Det är det perfekta valet för enskilda eller distribuerade multisite-organisationer som behöver ett enkelt sätt att centralt hantera alla sina webbplatser i ett enhetligt system, säger Christopher Åkesson.

Milestone Kite är en idealisk för företag med stora värden, men som kräver mindre komplexitet och som finns lokaliserade på flera olika geografiska platser. Exempel på verksamheter är banker, butikskedjor, skolor och bostadshus.

– Enkel installation och lågt underhåll gör Milestone Kite till den perfekta lösningen för enstaka eller distribuerade multisite-organisationer.

Sömlös cloud computing

Milestone arbetar aktivt med att föra cloud computing till videoövervakning på ett sömlöst och enkelt sätt för sina kunder, installatörer och slutanvändare. Molnbaserat VMS erbjuder en mängd fördelar från större skalbarhet och kostnadseffektivitet till sömlös installation och underhåll.

– Plus, naturligtvis, kostnadseffektiviteten av att bara använda de datorresurser som din organisation behöver. För de som funderar på att göra om sin videoövervakning inom en snar framtid är det väl värt att kolla in molnet, säger Christopher Åkesson.

Upptäck mer här:Kite (milestonesys.com)Leverantörer
Till toppen av sidan