SecurityWorldMarket

08.11.2016

Yale Doorman digital lås åpner for hjemleveringstjenester

I sin søken etter å utvikle produkter og løsninger med høy verdi for kundene har ASSA ABLOY, i dette tilfellet representert ved ASSA (Sverige) og TrioVing (Norge) gått sammen med Telenor, Mat.se, Kolonial.no og Safe4 om et pilotprosjekt for hjemlevering av dagligvarer.

Rundt 50 brukere i Sverige og Norge vil delta i pilotprosjektet, som vil løpe fra begynnelsen av november til slutten av desember.

Pilotprosjekt for å teste ut mulighetene innenfor hjemlevering av dagligvarer

Pilotprosjektet har som formål å undersøke hvordan digitale dørlåser og ID kan gi disse leverandørene mulighet til å levere varene helt frem til kjøleskapet – selv når ingen er hjemme. Det tekniske oppsettet i prosjektet vil sette leverandører som Mat.se og Kolonial.no i stand til utstyre sine ansatte med en digital nøkkel som gir midlertidig adgang til boligene for slik levering.

ASSA ABLOY og TrioVing ønsker å foreta en felttest av dette servicekonseptet for å finne ut hvordan man i fremtiden kan oppnå en smartere leveringsmåte av varer og tjenester ved hjelp av oppkoblingsteknologi.

Hvorfor er dette markedssegmentet interessant for ASSA ABLOY og TrioVing?

- Det digitale veiskille endrer måten å drive forretning på innenfor en rekke områder. Økende e-handel, innovasjon når det gjelder hjemrelaterte tjenester og en voksende trend mot matvarehandel på nett er tydelige tegn på at slike tjenester er på fremmarsj – noe som naturlig involverer sikker adgang til boligen, heter det i en pressemelding. 

- ASSA ABLOY søker til enhver tid innsikt når det gjelder fremtidens ønsker og behov hos våre kunder og hva det impliserer med hensyn til digital adgang til boligen. Dette er viktig for oss med tanke på hvordan vi kan videreutvikle våre digitale låser og tilknyttede tjenester. Vi har allerede erfart at Yale Doorman er et produkt som har slått an og blir høyt verdsatt av brukerne. Samtidig ser vi at potensielle tjenester denne låsen åpner for, kan skape et nytt sett av verdier for kundene. Vi opplever også at kundenes behov varierer med deres livsstil. Levering av dagligvarer er én av mange interessante områder å utforske.

- Pilotprosjektet er avgjørende for å forstå behovene både blant forbrukerne og tjenesteleverandørene, siden disse vil forme fremtiden når det gjelder logistikk og forretningsmodeller for hjemlevering og -tjenester. Vi vet at logistikk og styring er hovedutfordringen innenfor internettbasert salg. Det er verdt å merke seg at hele verdikjeden vil ha nytte av disse løsningene; sluttbruker, logistikkbedrifter og vareleverandører. Dette er et eksempel på at innovativt samarbeide kan skape store muligheter for alle involverte parter innenfor et bredt spekter av forretningsområder, sies det avslutningsvis.

ASSA ABLOY er overbevist om at denne type samarbeid kan være starten på en ny epoke for innovasjon innenfor næringslivet.Leverandører
Tilbake til toppen