SecurityWorldMarket

13.03.2017

Superaktuelt Sectech-program

Da skal Sectech arrangeres enda en gang i Norge. Denne gangen på Norges Varemesse i Lillestrøm. Det den 8:de utgaven av arrangementet på norsk mark.

Det har hendt mye siden Sectech ble arrangert for første gang på Radisson Plaza i 2002. Den gang var sikkerhetsmessen hovedsakelig av interesse for aktører innen leverandørleddet, noe som også kunne merkes på seminarene som alltid handlet om sikkerhetsteknikk og rettet seg mot installatører.

Nå har sikkerhetsspørsmålene fått en betydelig høyere prioritet i samfunnet, samtidig som teknikken har blitt stadig bedre og spesielt blitt enklere å bruke, samt blitt mer intelligent, noe som medvirker til større og tydeligere nytte for bedrifter og offentlige steder og virksomheter.

Med en utvikling mot en stadige mer problematisk og uhåndterlig kriminalitet i tillegg til den alltid overhengende terrortrusselen innser flere og flere at samfunnet må nyttiggjøre eksisterende teknikk i større grad enn tidligere. I takt med raskere teknikkutvikling og nye muligheter får man også nye utfordringer. IoT og de komplekse sikkerhetsaspekter som medfølger er en slik utfordring. EUs forordning for personvern med sin integritetssikkerhet som skal gjelde i Europa, inklusive i Norge, fra og med mai neste år er en annen utfordring som påvirker stort sett alle, spesielt bedrifter og myndigheter.

For den som vi vite mer om disse områdene er Sectech et utmerket tilfelle ettersom temaet for de korte seminarene den 15. mars er ”Personvern, sikkerhet og Internet of Things”. Eksempelvis er Datatilsynet på plass for å fortelle om personvern og datasikkerhetsforordringens betydning for de som leverer og bruker sikkerhetskamera og adgangskontroll. James McHale, som er analytiker i markedsundersøkelses-selskapet Memoori, kommer til å fortelle om markedet for IoT i bygninger og hvordan sikkerhetsindustriens rolle kan bli framover.

I tillegg gir utstillingen på Norges Varemesse alle besøkere ett innblikk i hvordan avansert teknikk og smarte løsninger på en effektiv måte kan bekjempe kriminalitet, branner og andre uønskede hendelser.

Pass på å være på plass på den ene eller andre dagen, eller begge - gratis billett kan du finne online på www.sectech.nu – vi ses der!


Leverandører
Tilbake til toppen