SecurityWorldMarket

20.03.2017

Rekord for Sectech i Lillestrøm

Flyttingen fra Oslo Kongressenter til Norges Varemesse i Lillestrøm ble en suksess for Sectech, som lokket til seg 844 fagbesøkere

Flyttingen fra Oslo Kongressenter til Norges Varemesse gav det kompakte messearrangementet Sectech et reelt løft når det ble gjennomført den 15-16 mars 2017. Arrangementet satte nytt rekord med 844 besøkere, sammenlignet med 702 besøkere i 2015.

Større lokaler, bedre logistikk og infrastruktur på messeanlegget samt en økt tilgjengelighet via god kommunikasjon med både fly og tog er grunnen til at AR Media International flyttet messen til Lillestrøm. Dessuten er det betydelig bedre parkeringsmuligheter enn i Oslo sentrum.

– Det har vært veldig vellykket og det ser vi også på mengden folk her, sier AR Medias leder Lennart Alexandrie.

Arrangørens positive syn på årets Sectech ble delt av mange. Ikke minst blant utstillerne. Jon Jetteberge, leder for produktdistributøren Noby, var en av dem. Han hadde ikke forventet seg fullt så mange besøkere som faktisk var på plass allerede kort tid etter at messen hadde åpnet.

– Det var en stor og positiv overraskelse, sa han til magasinet Detektor.

Michael Hyglid Toxverd, nordisk sjef for Hikvision, verden største produsent av videoovervåkingsprodukter, mente også at flyttingen til Lillestrøm var positivt.

– Tidligere, når vi var i Oslo, var det vanskelig å finne parkering. Det var ikke så lett tilgjengelig, og i tillegg kommer det flest folk fra Oslo. Om man skal få en bedre blanding av besøkere skal man holde messen her i Lillestrøm, sa han.

 

Mye programvare og tjenester

Utenom lokalene var det meste som det pleier på Sectec. I utstillingen fantes en stor blanding av produkter for videoovervåking, adgangskontroll og alarm selv om det var mer fokus på Internet of Things, programvare og ulike typer tjenester sammenlignet med tidligere år.

Thomas N. Sann, Sales & Business Development Manager i adgangskontrollselskapet RCO, pekte på noen av trendene på messen:

– Det er offline-enheter og veldig mye på kamerasiden samt videoverifikasjon. Man ser at det er en vridning mot mer åpne system og sluttkundene ønsker større variasjon ved valg av leverandør og fokuserer mer på levetidskostnaden på et sikkerhetssystem enn hva som ble gjort tidligere. Mange andregangskjøpere har stort fokus på dette, driftskostnaden har ganske enkelt blitt viktigere.

Jon Jetteberg påpekte at markedet utvikles raskt og at det snakkes veldig mye om Internet of Things og skybaserte tjenester. Michael Kragh, Director Nordics i videoovervåkingsselskapet Avigilon, understrekte at det var mange end-to-end-løsninger og videoanalyse på messen og at man kunne se de samme trendene på Sectech som i bransjen generelt:

– Det er komprimering, høyere oppløsning og mye videoanalyse, sa han.

ID-håndteringsselskapet Nexus norske leder, Jon Land, påpekte at vi går mot en mer digital verden og at fysisk identitet og digital identitet begynner å smelte sammen.

 

Kvalitet viktig i Norge

Hva skiller det norske markedet fra de øvrige nordiske landene? Ifølge danske Michael Hyglid Toxverd er nordmenn mer fokusert på kvalitet enn dansker og svensker.

– Selvsagt er kvalitet viktig der også men her går man det lille ekstra og betaler litt mer for høyere kvalitet, kommenterte han.

Michael Kragh er inne på samme linje:

– Norge er et pengesterkt land og derfor velger man også ofte kvalitet.

Thomas N. Sann mener derimot at en stor forskjell er at distribusjonen skjer mer via grossister i Sverige og Danmark enn i Norge, hvor mer går direkte til installatøren.

 

Vellykkede konferanser

Den første dagen ble det arrangert to konferanser: en om sikkerhet kontra personvern og en om Internet of Things. I den første fortalte Datatilsynet blant annet om hvordan den kommende EU-forordningen om datasikkerhet kommer til å påvirke kameraovervåking når den trer i kraft i 2018, og diskuterte hvordan videoanalyse kan brukes i det offentlige rom. Helge Veum, direktør i Datatilsynet, sa at forandringene som forordningen kommer til å innebære blir en massiv oppgave for bedriftene. Eksempelvis kommer de til å behøve å opprette ombud for personlig integritet.

Den andre konferansen hadde stort fokus på sikkerhetsproblematikken gjeldende Internet of Things. James McHale, analytiker på Memoori, innledet med et globalt perspektiv å fortelle om hvor raskt IoT sprer seg. Deretter snakket Bjørn Søland, Head of IoT Business Development hos Nexus Group, og Per Christian Foss, Salgssjef IoT hos Addsecure. De gav begge et urovekkende bilde av hvor lett IoT-enheter kan hackes. Konklusjonen ble at sikkerhetsbransjen og andre aktører uten tvil står foran flere store utfordringer.

 

Neste Sectech i Norge arrangeres i 2019, med stor sannsynlighet i Lillestrøm


Leverandører
Tilbake til toppen