SecurityWorldMarket

05.10.2015

Over 3000 besøkere på Security User Expo i København

Med 3 109 registrerte besøkere levde Security User Expo opp til forventningene når evenementet ble arrangert på Bella Center i København den 22-24 september.

– Det ble tre spennende dager som fikk stor oppmerksomhet, ikke minst i massemedia, sier Deniz Baykal, prosjektsjef for Security User Expo samt salgs- og markedssjef på AR Media.

Den tredje utgaven av SecurityUser Expo ble for første gang arrangert på Bella Center og spesielt den andre dagen ble velbesøkt da 1 413 sikkerhetsprofesjonelle fylte messen i Østhallen i Bella Center-komplekset. I tillegg var både TV- og radieteam på plass på utstillingen for å rapportere om sikkerhetsmarkedets nyheter og trender. Også konferansene lokkede pressen, ikke minst halvdagskonferansen om terrorisme, som nevnte både islamistiske og høyreekstreme grupper som alvorlige trusler.

Danmarks største sikkerhetsmesse 

Security User Expo er Danmarks største og Skandinavias nest største sikkerhetsmesse og fyller et stort behov.

– SecurityUser Expo er et svært viktig forum for den danske sikkerhetsbransjen. Når man går rundt her merker man med all tydelighet hvor viktig det er å ha et forum som dette, sier Thomas Lausten, Vice President for Milestone Systems salg i EMEA.

Milestone var ett av sammenlagt 75 selskap som stilte ut på messen. Sikkerhetskameraene dominerte ikke på samme måte som de bruker på mange andre messer. Her fantes nemlig også mye annet å se på, eksempelvis adgangskontroll, grinder, låssystem, tåkegeneratorer og kriminalitetsbekjempende DNA. I tillegg en hel del produkter innen områdene innbruddsalarm og brannalarm.

Integrerte system en trend 

Integrasjon var et nøkkelord under messen.

– Man ser en klar tendens til at sikkerhetsproduktene smelter sammen og blir mer integrerte. Vi blir bedre på å selge løsninger som inngår i selskapene og blir mer og mer en del av deres daglige drift, sier Sikkerhedsbranchens leder Kasper Skov-Mikkelsen.

Thomas Lausten var inne på samme sak og understreket at IP er navet i sikkerhetssystemene.

– Produktene blir mer visuelle, for eksempel innen brannsikkerhet og vi ser mye IP og videoovervåking og ikke minst videoanalyse er veldig spennende og har store muligheter, sier Jens-Otto Buur, Direktør for ADI.

Nettopp videoanalyse viste ADI fram ved å rette kameraer mot en rød Ferrari 360 som stor i selskapets stand. Jens Møller, Business Unit Manager for Aperio i Skandinavia, mener at en sterk trend er at sluttkundene etterspør mer åpne system og Erik Nord, Business Development Manager i Axis, synes at ”end-to-end”-løsninger var en tydelig trend på messegulvet i Bella Center.

Fem konferanser 

Konferansene var en viktig del av årets Security User Expo og under de tre dagene ble det arrangert hele fem halvdagskonferanser. Først ut var Trygghetskamerans dag hvor forskerne Markus Lahtinen og Benjamin Weaver innledet med å diskutere de hull som finnes i forskning på videoovervåking – blant annet er den veldig statistikkbasert og fokuserer på Storbritannia, noe som ikke er spesielt representativt. Også Peter Lauritsen fra Aarhus Universitet diskuterte hvordan forskningen ser ut. Politimannen Allan Juul demonstrerte hvordan politiet bruker videoovervåking, blant annet gjennom å vise et klipp på hvordan to ranere forberedte sitt kupp og ble fanget på kamera mens de gjorde det. Konferansen ble avsluttet med en debatt der blant annet sertifisering og hvilke forpliktelser som bør følge med at man setter opp sikkerhetskamera.

Øvrige konferanser handlet om sikkerhet i boligområder, sikkerhet i detaljhandelen, sikkerhet i kommuner og den mest velbesøkte konferansen; hvordan vi beskytter oss mot terrorisme. Den sistnevnte ble holdt av Tore Bjørgo, professor ved Politihøgskolen i Oslo, og var et svært oppskattet foredrag om hvordan Anders Behring Breivik resonnerte og valgte ut sine mål, og Bjørgo betonte at ensomme terrorister ikke blir avslørt like ofte som grupper. Av 14 kjente terrorplaner i Skandinavia mellom 2008 og 2015 var syv solo og syv gruppebaserte. Alle de gruppebaserte ble avslørt på forhånd mens tre av soloterroristene lykkedes å gjennomføre sine dåd.

Sammenlagt deltok 250 personer på de fem konferansene.


Tags

Leverandører
Tilbake til toppen