SecurityWorldMarket

06.12.2017

Det første VDS-sertifiserte produktet for videobasert branndeteksjon.

Det tyske VDS har utviklet en sofistikert testprosedyre for videobasert branndeteksjon som inneholder de etablerte VDS-retningslinjene 2203, "Krav på brannsikkerhetsprogramvare" og "Krav på tester av flammedetektorer".

Det videobaserte branndeteksjonsproduktet Aviotec fra Bosch har fått verdens første anerkjennelse fra VDS Damage Prevention GmbH, som et automatisert videokamera for visuell brannovervåking med nummer G217090. VDS er en uavhengig og velrennomert institusjon for bedriftssikkerhet og harmoniserende organisasjon for internasjonale sikkerhetsstandarder. VdS-kvalitetsstempel anses å være et viktig kriterium og ligger ofte som grunn for senere EN-standardisering.

VDS har utviklet en sofistikert testprosedyre for videobasert branndeteksjon som inneholder de etablerte VDS-retningslinjene 2203, "Krav på brannsikkerhetsprogramvare" og "Krav på tester av flammedetektorer". Aviotec IP Starlight 8000 er verdens første produkt som har godkjent disse testene. Immuniteten mot falskalarmer er testet, men også langsiktig funksjonell sikkerhet og pålitelighet under vanskelige miljøforhold, i tillegg til mekanisk påvirkning.

Den avgjørende fordelen med videobasert branndeteksjon er hurtigheten. Den oppdager visuelt brann direkte ved kilden, uansett om røyk når detektoren eller ikke. Philipp Mondrik, prosjektleder i VDS, understreker også deteksjonshastigheten:

- Generellt viste våre tester også at denne videobaserte branndeteksjonen under ideelle forhold kan beskrives som tidligst branndeteksjon, sier han.

Bosch oppfyller det viktige testkriteriet; immunitet mot falskalarm til en særskilt grad, ettersom branndeteksjonsalgoritmene som er utviklet er basert på en fysisk røyk- og flammemodell som eksakt definerer brannspesifikke egenskaper og tydelig skiller disse fra mulige falsalarmer. På den måten kan Aviotec ikke bare tilby en svært rask men også en pålitelig og robust løsning for videobasert branndeteksjon, som siden 16 november 2017 også har VDS-godkjenning.


Leverandører
Tilbake til toppen