SecurityWorldMarket

27.07.2017

Bosch BIS 4.4 med sentral styring av tilgang for globale selskap.

Bosch har lansert en oppdatering av sitt BIS-program (Building Integrated System). BIS 4.4 forbedrer ytterligere to nøkkelfunksjoner for tilgangskontroll; sentral korthåndtering og systemets overgripende sikkerhet.

BIS sentrale korthåndteringsfunksjon gjør det mulig for sikkerhetsoperatører å sentralt skape, oppdatere og å fjerne kortinnehavere samt tildele og fjerne rettigheter. Bed BIS 4.4 er operatøren utrustet for å sentralt overvåke alle adgangshendelser og alarmer fra alle tilknyttede plasser, eksempelvis over et helt nettverk av stasjoner i et kollektivtrafikksystem. Det er også en perfekt løsning for globale industrier eller energi- og oljeselskap som administrerer geografisk spredde plasser.

BIS 4.4 sikrer at all informasjon om kortinnehavere og rettigheter for adgang håndteres på en sentral server men også repliseres på alle fjerntilkoblede servere. Dette sikrer at samme kortinformasjon er tilgjengelig på alle steder. Alle tilgangshendelser repliseres også tilbake til den sentrale serveren for sentral overvåking.

BIS sikrer kontinuerlig drift med trelagsarkitektur. Hensikten med det tredje laget, Master Access Controller (MAC) er å håndtere scenarier over Access Modular Controllers (AMS) uten å behøve management programvare.

BIS 4.4 forbedr ytterligere dette tredje laget med en redundant Master Access Control-server slik at den sentrale sikkerhetsoperasjonen kan fortsette ved en systemfeil. Også ved en usannsynlig hendelse av en serverfeil kan en redundant server ta over funksjonen som kommuniserer med alle lokale AMC. Dette sikrer at nødvendig personal har tilgang ved en MAC-feil men også det sentraliserte sikkerhetspersonalet kan fortsette å holde fullstendig kontroll.

Sammen med den økte systemtilgjengeligheten som leveres av BIS 4.4 sikrer den nye programversjonen også en mer effektiv lisenshåndtering. Ettersom all informasjon om kortinnehavere og rettigheter for tilgang lagres og vedlikeholdes på en sentral server og kan repliseres til alle tilkoblede lokale siter er data strømlinjeformet, noe som eliminerer dobbeltarbeid og garanterer optimale krav på lisenser.


Leverandører
Tilbake til toppen