SecurityWorldMarket

11.08.2015

Ar Media og Berlingske løfter Security User Expo i Danmark

Lars Rachlitz, prosjektleder hos Berlinske Media.

Avtalen mellom Ar Media International og Berlingske Media er forhåpentligvis starten på et lengre samarbeid, mener Lennart Alexandrie. Med tanke på sikkerhetsmessen Security User Expo den 22-24 september i København kommer et spesielt sikkerhetsbilag til å distribueres i den anerkjente dagsavisen Berlingske den 17 september.

– Berlingske Media kontaktet oss og ville samarbeide rundt et spesialbilag foran Security User Expo, noe vi syntes var en utmerket idé, sier Lennart Alexandrie, leder for Ar Media International, som arrangerer Security User Expo.

– Vi driver fagmedier i Danmark og arrangerer hvert år en sikkerhetsmesse i København. For oss er det viktig at sikkerhetsspørsmål kommer høyt på agendaen, også utenfor sikkerhetsbransjen. Sikkerhet er et lederskapsspørsmål og der tror vi dette samarbeide kan gi resultater.

180.000 lesere

Berlingske, som hver dag når 180 000 lesere, er den eldste av alle Danmarks eksisterende dagsaviser og har en sterk stilling blant beslutningstagere innenfor både offentlig sektor og i næringslivet.

– Det er klart at det både er bra for Security User Expo og sikkerhetsbransjen at Berlingske Media produserer et bilag som blades inn i Berlingske, sier Lennart Alexandrie som også mener at det er viktig for Danmark.

En samfunnsressurs

Sikkerhet og kriminalitetsbekjemping får stadig høyere prioritet i Danmark, ikke minst etter terrordåden i København. Samtidig er samfunnets skattefinansierte ressurser begrensede.

– Sikkerhetsselskapene utgjør derfor en viktig ressurs som kan kompletteres med politiets kriminalitetsbekjempende arbeid i samfunnet. Med moderne teknikk kan effektiv forebygging og oppdagende sikkerhetsløsninger også vesentlig bidra til økt trygghet med høy kostnadseffektivitet, sier Lennart Alexandrie.

Med stadig flere trusselbilder og de begrensede samfunnsressursene er det viktig at stadig flere beslutningstagere i bedrifter, offentlige virksomheter og politikere nås av informasjon om hva sikkerhetsbransjens selskaper kan oppnå, ifølge Lennart Alexandrie.

– Bilaget i Berlingsgske, en uke før Security User Expo, er så vel timet, bidrar til å løfte sikkerhetsspørsmålene, på samme måte som sikkerhetsmessen. Vårt håp er at sikkerhetsbilaget kommer til å lokke mange besøkere som normalt ikke besøker sikkerhetsmesser til Security User Expo.

Sikkerhet gir lønnsomhet

Lars Rachlitz, prosjektleder på Berlingske Media, synes at samarbeidet med Ar Media og utgivelsen av sikkerhetsbilaget er selvsagt.

– At i dag satse på trygghet og sikkerhet handler om å bane vei for en sunn økonomi og lønnsomhet. Det er det som SecurityUser Expo egentlig handler om og det er dette budskapet vi kommer til å spre over hele Danmark og til en enorm mengde potensielle kunder til sikkerhetsleverandørene, sier han.

Profilering av sikkerhetsselskap

Sammen med AR Media kommer Berlingske Media i det redaksjonelt utformede sikkerhetsbilaget levere et innhold som kretser rundt spennende og relevante artikler som skal inspirere bedrifter og andre organisasjoner til å gjøre satsninger på sikkerhet og trygghet.

– Vi kommer til å gi ale typer av sikkerhetsleverandører mulighet til å eksponere seg via annonsering i en unik setting hvor ikke bare SecurityUser Expo belyses men også andre sikkerhetsrelaterte emner for å vekke Berlingskes lesere, uansett om det handler om beslutningstagende selskap, offentlige virksomheter eller privatpersoner, kommentere Lars Rachlitz avslutningsvis.

Fotnote: For mer info om sikkerhetsbilaget i Berlingske: http://epaper.infomedia.dk/sikkedhedsavisen_infobrev


Leverandører
Tilbake til toppen