SecurityWorldMarket

20.01.2021

Sikker bruk av vann i hjemmet med nytt system fra hansgrohe

hansgrohe Pontos er lik sikkerhet i hjemmet med forebyggende beskyttelse mot kostbare vannskader.

hansgrohe Pontos gir mer trygghet i hverdagen: Lekkasjesikkerhetssystemet forbedrer bokvaliteten ved å måle viktige data på forskjellige steder i hjemmet, for eksempel luftfuktighet og temperatur, samtidig som det gir sikkerhet og forebyggende beskyttelse mot kostbare vannskader.

Pontos Scout – smarte vannsensorer

Pontos forenkler vannkontrollen på to måter. Først og fremst med vannsensoren Pontos Scout. Den plasseres på utvalgte steder langs gulvet – uten noen form for komplisert montering. Når hansgrohe home-appen er aktivert, vil den måle luftfuktigheten og romtemperaturen, advare mot frost, gjenkjenne vannlekkasjer og henvise til dette med et alarmsignal og et push-varsel. Pontos Scout vil dermed ikke bare kunne hindre massive skader på huset eller i boligen, men også øke livskvaliteten i rommene, f.eks. i form av en kontrollert og behagelig luftfuktighet på barnerommet eller riktig oppbevaringstemperatur for matvarer og vin i spiskammeret.

Pontos Base – vannstyringen

Det andre Pontos-produktet er Pontos Base som er koblet direkte til den sentrale vannledningen. Den kontrollerer rørledningene for påfallende vannforbruk, noe som kan tyde på lekkasje. Ved fare for skade blokkerer Pontos Base automatisk vanntilførselen og informerer deg omgående om hendelsen via smarttelefonen. Displayet på Pontos Base viser også avviket. Slik kan du undersøke hendelsen, få tak i en håndverker eller, dersom alt er i orden, åpne vannledningen igjen via smarttelefonen eller direkte via displayet på Pontos Base.

Men Pontos Base har enda mer å tilby: Den måler og kontrollerer vannforbruket og bruker opplysningene til å frembringe omfattende statistikker på smarttelefonen. På den måte hjelper den å bruke vannet bærekraftig. Den gir også verdifull informasjon om vannets hardhet.

Pontos Base monteres rett etter vannmåleren. Den forbindes til WiFi og inneholder en elektronisk vannmåler, en elektrisk drevet sperring, en trykksensor og et display som viser aktuelle innstillinger og informasjon. Den sender målingene til hansgrohe Cloud via internett, og man får adgang til alle informasjoner via hansgrohe home app. Her kan man også stille inn grenseverdiene dine for vannforbruket, og når det reageres på et høyt forbruk – når man er ute, og når man er hjemme. Hvis internett-tilkoblingen faller ut, vil forbruket fortsatt bli overvåket. Strømforsyningen skjer ved hjelp av nettadapteren. Ved levering inkluderer produktet et batteri til kortsiktig sikring mot strømbrudd. Dersom også batteriforsyningen skulle svikte, kan vannforsyningen stenges eller åpnes manuelt med nødnøkkelen som er integrert i produktet. Dermed holder Pontos hele tiden øye med vannet og har full kontroll – for din sikkerhet.


Leverandører
Tilbake til toppen