SecurityWorldMarket

05.10.2022

Vil forsvare landet med 5G

Kennet Nomeland, systemarkitekt i Forsvarsmateriell og Birgitte Engebretsen, administrerende direktør for Telenor Norge, under torsdagens 5G-demonstrasjon for blant andre Forsvaret og NATO.

Forsvarsmateriell og Telenor har lenge samarbeidet om hvordan 5G-tjenester vil kunne dekke Forsvarets unike kommunikasjonsbehov. Torsdag viste samarbeidspartnerne for første gang i Norge et 5G-kjernenett der et eget lukket nett for Forsvaret var etablert. Løsningen åpner for en ny generasjon av muligheter for Forsvaret, nødetater, industrien og andre samfunnsaktører.

I Norge begynte 5G-reisen februar 2017 da Telenor for første gang på norsk jord demonstrerte det nye nettet. Siden har Telenor sammen med kunder og partnere eksperimentert, testet og lært, før selskapet i mars 2020 som første mobiloperatør lanserte 5G kommersielt.

– Nå har vi sammen med Forsvaret vist litt av hvilke fantastiske muligheter som ligger i det som kalles 5G stand alone, altså 5G som ikke er avhengig av 4G. Forsinkelsen er minimal, noe som er kritisk for alt fra fjernkirurgi via robotikk til autonome kjøretøy. Kanskje enda viktigere, særlig for Forsvaret, er at løsningen tilbyr fullstendig skivedeling i Telenors robuste mobilnett. Enkelt sagt innebærer det at samfunnsaktører får deler av nettet reservert til egen bruk. De får altså sitt eget private nett, som kan sikre stabilitet og kapasitet i situasjoner hvor det kan stå om liv og død, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør for Telenor Norge.

– Paradigmeskifte for Forsvaret
Telenor og Forsvarsmateriell er strategiske samarbeidspartnere og jobber med å styrke Forsvarets operative evne ved hjelp av nytenkende teknologi og en helhetlig digital arkitektur.

– Dette er et paradigmeskifte for det norske forsvaret. Den robuste og fremtidsrettede løsningen vi nå har demonstrert, muliggjør at deler av Forsvarets kommunikasjonsbehov baseres på 5G, som er kommersielt tilgjengelig og under kontinuerlig utvikling, istedenfor proprietære løsninger som kan bli utdatert raskere og er svært kostbart, sier Engebretsen.

NATO-medlemmer til stede
Korona-pandemien og den generelt økte sikkerhetspolitiske spenningen, gjør at Forsvaret ser et økt behov og ønske om samhandling i totalforsvaret av Norge.

– 5G har et potensial til å bli fellesnevneren i utviklingen av teknologi som muliggjør dette; Forsvaret, DSB/nødnett, jernbane med flere vil begynne å bruke tjenester for 5G innen kort tid som kan bidra til bedre kommunikasjon, sier Kennet Nomeland, systemarkitekt i Forsvarsmateriell.

Til stede på demonstrasjonen var også en delegasjon fra NATO. Dette er teknologi som er viktig for våre allierte. I Europa ligger Norge lengst frem i utforskningen av 5G til militært bruk, og andre nasjoner viser interesse for å lære av erfaringene fra Norge.

5G global standard
– 5G er en global standard, som også har potensial til å bli en fellesnevner for samhandling mellom ulike allierte styrker, sier Nomeland.

I dag har militært sambandsutstyr en høy brukerterskel, og utstyret har lite til felles med utstyr man bruker privat som mobiltelefon og nettbrett. Personell som kommer inn, enten til førstegangstjeneste eller til øvelse, har tradisjonelt hatt behov for betydelig opplæring.

– Utstyr som i design og funksjon er nær det vi normalt bruker til daglig, vil redusere behovet for spesialopplæring og øke tiden som kan brukes på trening og beredskap, avslutter Nomeland.Leverandører
Tilbake til toppen