SecurityWorldMarket

08.05.2023

Valget av nettverkskameraer kan påvirke holdbarheten

Nettverkskameraer kan bidra til økt bærekraft for både privat næringsliv og offentlige virksomheter. Men bærekraftig teknologi er ikke alt, for oppdragsgiverne handler det også om bærekraftige leverandører, sier Karin Brits i Axis Communications.

Flere og flere organisasjoner tar stadig mer bærekraftige metoder i bruk. Utviklingen er i stor grad drevet av forbrukere, fra privatkunder til brukere av offentlige tjenester som transport eller helsetjenester. Ved hjelp av teknologi kan aktører i sikkerhetsbransjen være en positiv medvirkende faktor til at organisasjoner når sine bærekraftsmål, sier Karin Brits, Director Partner & End Customer Marketing, Axis Communications.

Denne artikkelen har tidligere vært publisert i Detektor Scandinavia og i den svenske utgaven av Securityworldmarket.com som en del av en artikkelserie om temaet «Beyond Security».

For en organisasjon som streber mot høyere bærekraftsmål er det ikke bare viktig å finne tekniske løsninger, men også bærekraftige leverandører, ifølge Karin Brits.

– Det er viktig for en organisasjon å samarbeide med en teknologileverandør de kan stole på for å opprettholde bærekraftsverdiene sine. En organisasjons meritter kan undergraves av et partnerskap som ikke er bærekraftig, sier hun.

– Derfor bør du som oppdragsgiver kreve at teknologileverandøren viser etisk oppførsel gjennom alle sine relasjoner, i tillegg til å utvikle produkter som minimerer miljøpåvirkningen. Respekt for mennesker er en av nøklene for å nå bærekraftsmålene, fastslår Karin Brits.

Multiverktøy for bærekraft
På hvilken måte kan kameraer bidra til bærekraft? Karin Brits trekker frem et helseaspekt.

– Kamerateknologi kan for eksempel hjelpe organisasjoner med å øke sikkerheten for sine ansatte, sier hun og nevner rollen som kroppskameraer har for ansatte i sårbare yrker der trusler og vold forekommer.

– Kameraer kan også gi fjernovervåking for å effektivt dekke flere lokasjoner, og bidra til tryggere og mer bærekraftige miljøer for enslige arbeidere i områder med høyere risiko, kommenterer hun videre.

Trygghetsskapende
Et effektivt kameranettverk gagner også publikums trygghet.

– Kameraer kan bidra til å forbedre situasjonsforståelsen, avskrekke kriminalitet og forbedre etterforskningen når en forbrytelse har funnet sted.

Kameraer har også en betydelig rolle i å øke trafikksikkerheten ved å identifisere ulykkesområder og lage forebyggende tiltak. I tillegg kan trafikkbrudd og forseelser oppdages og verifiseres.

– I tillegg til viktigheten av kameraene for raskt å koordinere nødetatenes ressurser i forbindelse med trafikkulykker.

Optimere trafikkplanlegging
Det som først og fremst er knyttet til bærekraft er miljøpåvirkning og tiltak for å beskytte planeten mot utslipp.

– Her kan kameraer som er integrert med sensorer være til stor nytte ved å samle inn og analysere data om utslipp som kan hjelpe organisasjoner med å nå fastsatte bærekraftsmål. Dette gjelder spesielt byplanleggere, ettersom byene står for det meste av både energiforbruk og utslipp, sier Karin Brits.

Optimalisering av trafikkplanlegging ved å bruke overvåking og datainnsamling om trafikk og dens utslipp er en vanlig tilnærming i byer over hele Europa for å forbedre luftkvaliteten og å redusere overbelastning.

Operativ effektivisering
Kameraer kan også bidra til operasjonell effektivitet innenfor kritisk infrastruktur og annen industriell virksomhet og dermed skape økt bærekraft.

– Dette kan for eksempel oppnås ved å overvåke områder innenfor et industrianlegg hvor det kan oppstå utslipp fra forbrenning av overflødige gasser eller skadelige lekkasjer av olje eller kjemikalier, forklarer Karin Brits.

For å sikre at selve kameranettverket fungerer med optimal effektivitet, kan datakomprimeringsteknikker brukes til å redusere strømforbruket samtidig som rettsmedisinske detaljer, full oppløsning og bildefrekvens opprettholdes.

Innovasjon på en ansvarlig måte
Det er altså mange bærekraftsfordeler ved å ha kameraer som samler inn data, men det er også viktig å håndtere data feilfritt fra et juridisk og etisk synspunkt. Et tilkoblet kamera er alltid en risiko, siden enheten kan brukes som et inngangspunkt av nettkriminelle.

– Derfor bør du samarbeide med en kameraleverandør som har en satsing på sterk cybersikkerhet. Det er også viktig at den tiltenkte partneren kan demonstrere innovasjon som kun brukes etisk og som ikke bryter med menneskerettigheter eller bryter personvernloven, sier Karin Brits, som understreker viktigheten av at kamerateknologi utvikles og designes i samsvar med GDPR og EUs etiske retningslinjer tar sikte på å opprettholde etisk praksis.

Ærlighet og åpenhet
Så hva bør bedrifter og andre organisasjoner med bærekraftsambisjoner gjøre for å for eksempel velge en kamerateknologipartner? Karin Brits mener Ecovadis-rangeringen er en nyttig veileder som gir en uavhengig organisatorisk bærekraftsvurdering, men understreker også at tillit til et teknologipartnerskap også er basert på ærlighet og åpenhet i kommunikasjon og informasjonsutveksling.

– Bærekraft betyr at nettverkskamerateknologi bør være basert på en åpen plattform, som muliggjør enklere og transparent datadeling. En åpen kildekode-plattform betyr også større potensial for langsiktig skalerbar utvikling.

Velg en bærekraftig partner
Karin Brits avslutter med å understreke at kameraprodusenten bør bruke «grønne» og resirkulerte materialer i størst mulig grad, og fjerne helsefarlige stoffer.

– Å produsere et slitesterkt kamera sikrer også en lang livssyklus. Selv når de byttes ut, kan langtidskameraer gjenbrukes innenfor den sirkulære økonomien, sier hun.

– Et vanlig krav som stilles til leverandørene er evnen til å demonstrere mål for reduksjon av karbondioksid og fossilt brensel. Fremtidige leverandører av kamerateknologi bør inkluderes i dette, avslutter Karin Brits.

Denne artikkelen/artikkelserien er produsert av fagtidsskriftet Detektor i samarbeid med Securityworldmarket.com.Leverandører
Tilbake til toppen