SecurityWorldMarket

07.07.2021

Unngå svindel og bedrageri i din virksomhet

Direktør- og fakturabedrageri utgjør en betydelig risiko for norsk næringsliv.

De kriminelle blir stadig mer avanserte i sine angrep, og bruker en kombinasjon av metoder, for eksempel, datainnbrudd, sosial manipulasjon og moderne teknologi, for å nå sine mål.

Dette kan ramme alle, uansett om man er en stor eller liten virksomhet. I ferieperioder er vi kanskje spesielt utsatt. Av erfaring vet vi at ferietid også er høysesong for bedragerier fordi virksomheter i denne perioden kan ha redusert bemanningen, sommervikarer, eller andre endringer som avviker fra det normale. Dette vet de kriminelle å utnytte.

NSR anbefaler at du bruker litt tid på veilederen fra Politiet, Telenor og DNB. Her finnes gode råd og tips for hvordan unngå bedrageri mot din virksomhet.

Veilederen finnes på NSRs hjemmeside.


Leverandører
Tilbake til toppen