SecurityWorldMarket

14.10.2022

Txone Networks og Afry inngår strategisk samarbeid

Fra v.: Daniel Bren (Co-Founder & CEO, OTORIO), Dr. Terence Liu (CEO TXOne Networks), Per Kristian Egseth (EVP & Head of Division AFRY X Industrial Digitisation), Gustav Sandberg (Business Unit Manager Cyber & Communication Systems at AFRY). Copyright AFRY

Sannsynligheten for å klare å bekjempe cyberangrep mot operasjonell teknologi innen industrisektoren øker kraftig gjennom vellykkede partnerskap.

Den globale lederen innen industrielle kontrollsystemer og industriell IoT-sikkerhet, Txone Networks, og det ledende europeiske ingeniør-, design- og rådgivingsselskapet Afry, inngikk nylig et strategisk samarbeid for å beskytte de operasjonelle teknologi-systemene til deres felles kunder i Norden mot alle former for cybertrusler og -angrep.

Konsistent sikkerhet gjennom hele økosystemet
Kombinasjonen av Txone Networks sitt omfattende tjeneste- og løsningsportefølje for sikkerhetsinspeksjon, endepunktsbeskyttelse og nettverksforsvar, sammen med Afry sin dype sektorkunnskap innen cybersikkerhet og risikostyring, bidrar ikke bare til at virksomheter blir i stand til å redusere kompleksiteten i ledelsen, men ikke minst vil det kunne garantere for konsistent sikkerhet gjennom hele bransjens økosystem hva gjelder design, ingeniørvitenskap og teknologi.

Txone Networks og Afrys divisjon Afry X vil i fellesskap utstyre de industrielle automasjonskundene med den beskyttelsen de trenger for å bedre og ivareta dagens sårbare operasjonelle teknologi-miljøer, samtidig som driften holdes i gang. Resultatet er at virksomheters evne til å beskytte og respondere på cybersikkerhetshendelser vil styrkes betydelig. I et «proof of concept»-prosjekt ble flere Txone-produkter identifisert som avgjørende for å kunne adressere reelle utfordringer i den virkelige verden.

Txone og Afry bidro i fellesskap med virtuell patching for systemer som ikke kunne patches, granulær brannmurkontroll av nettverksprotokoller i det operasjonelle teknologi-miljøet, i tillegg til skanning og utbedring av skadelig programvare i utdatert teknologi. På toppen av det tilrettela Txone og Afry for å gjøre det mulig å håndtere de mange nettverksutfordringene typisk for et komplekst og multi-leverandør-basert produksjonsmiljø. I enkelte tilfeller ble også eksisterende utstyr skiftet ut når det var nødvendig.

– For å forbedre vår egen kundeservice og løsningsportefølje i Norden, var vi avhengig av en kompetent og erfaren partner som Afry. Sammen kan vi tilby akkurat den industrielle kunnskapen og den lokale og praktiske sikkerhetsekspertisen som de operasjonelle teknologimiljøene er sårt avhengig av. Våre felles kunder snakker allerede om hvor fornøyde dem er med Afry-samarbeidet vårt, noe som er et tydelig bevis på at vi tok det riktige valget. Vi ser frem til mange slike prosjekter fremover, sier Amir Nickel, nordisk salgsdirektør i Txone Networks.

Trend Micro er med på partnerskapet
Txone Network sitt tidligere moderselskap, samt løsningsutviklingspartner, cybersikkerhetsselskapet Trend Micro, er også involvert i partnerskapet.

– Vi opplever en utrolig vekst i det operasjonelle teknologi-markedet her i Norge og i Norden forøvrig, og dette partnerskapet gir oss en fantastisk mulighet til å gi verdiøkende støtte til våre felles kunder og partnere. Det er svært mange virksomheter som står overfor en rekke store utfordringer relatert til det å sikre deres operasjonelle teknologi-miljøer, men takket våre partnere og partnerskapet vårt med Txone Networks og Afry, kan vi i fellesskap bidra med den beste kunnskapen og de beste løsningene for å sikre industri 4.0 og samfunnskritisk infrastruktur mot cyberangrep, påpeker Ola Lauten, administrerende direktør for Trend Micro Norge.

Omfattende kunnskap og kapasitet innen design, ingeniørvitenskap og teknologi
Afry X er en ledende nordisk digitaliseringspartner som har gjort stor suksess ved å kombinere dyp sektorkunnskap og kapasitet innen design, ingeniørvitenskap og teknologi. Dette for å kunne tilby markedsledende løsninger som akselererer den digitale transformasjonen mot et bærekraftig samfunn, innenfor områder som nettverk og infrastruktur, industri, energi og digitalisering.

Txone Networks er en ekspert når det kommer til cybersikkerhetsløsninger for industri 4.0-miljøer og en pioner når det kommer til å benytte Zero Trust Cybersikkerhet-tilnærming til industri 4.0-miljøer.

Zero Trust-tilnærmingen innenfor operasjonelle teknologi-miljøer består av tre faser:

  • Segmentering av nettverk
  • Skanning av alt av enheter som er utstyrt med en prosessor og som kan kobles til nettverket, med en bærbar enhet
  • Sikring ved hjelp av proaktive løsninger skreddersydd for endepunkter i industrielle miljøer

Txone Networks og Afry utfyller hverandre på en svært gunstig måte
– Vi opplever et stadig økende behov for sterke aktører som i felleskap kan utvikle helhetlige løsninger som kan hjelpe dagens virksomheter med å håndtere cybersikkerheten relatert til den operasjonelle teknologien. Denne sikkerheten er dessverre altfor ofte neglisjert, og uten tilstrekkelig cybersikkerhet, vil det gå ut over industriens konkurransekraft og samfunnskritisk infrastruktur. Derfor er jeg svært glad for at vi i samarbeid med Txone Networks kan tilby ende-til-ende-løsninger for å bedre forstå, samt håndtere risiko i alt fra produksjonssystemer og industrielt utstyr. Txone Networks har vist seg som en pålitelig leverandør med pålitelige og unike produkter. Dette partnerskapet er jeg sikker på at er kun starten på et langt og vellykket samarbeid, hvor vi i fellesskap vil bidra til at industri 4.0 og samfunnskritisk infrastruktur blir bedre rustet mot cyberangrep i tiden som kommer, understreker Gustav Sandberg, avdelingsleder for Cyber og kommunikasjonssystemer hos Afry.Leverandører
Tilbake til toppen