SecurityWorldMarket

17.02.2021

Trend Micro lanserer sikkerhetsplattformen Vision One

Trend Micro lanserer Vision One, en ny proaktiv sikkerhetsplattform som sentraliserer oversikten over alle potensielle trusler og gjør det enklere å prioritere hvilke trusler man bør håndtere først.

Fra desentralisert til sentralisert sikkerhet

Mange virksomheter jobber i dag med sikkerhetsverktøy i siloer, usammenhengende sikkerhetsvarsler, samt et omfattende og ofte avansert trusselbilde. Det er realiteten for mange, uavhengig av om man har opprettet et Security Operations Center (SOC) eller om man har en IT-avdeling til å håndtere sikkerhetsutfordringer og -trusler.

I 2019 lanserte Trend Micro XDR-løsningen som har hjulpet hundrevis av virksomheter med å håndtere et stadig økende antall cybertrusler og samtidig redusere risikoen for å bli utsatt for cyberkriminalitet gjennom å korrelere sikkerhetsvarsler fra hele IT-miljøet.

Med Vision One vil Trend Micro kunne løse enda mer komplekse sikkerhetsutfordringer med en forbedret XDR, ny risikosynlighet, nye tredjepartsintegrasjoner og forenklet respons på trusler på tvers av alle sikkerhetslag.

De to største sikkerhets-utfordringene

I et utdrag fra Gartner rapporten «Innovation Insight for Extended Detection and Response» fra 2020, kommer det frem at de to største utfordringene dagens virksomheter står ovenfor, er:

  1. Å ansette og beholde IT-sikkerhetseksperter, og
  2. Å etablere, konfigurere og opprettholde en trygg og sikker infrastruktur, samtidig som man evner å oppdage og respondere på nye trusler raskt.

Svært mange virksomheter opplever det overveldende å balansere mellom disse to utfordringene.

- Vision One-plattformen gjør det mulig for virksomheter å optimalisere IT-sikkerheten ved at selv personer med begrenset IT-sikkerhetskunnskap kan utføre oppgaver som inntil nå har krevd eksperthjelp. I en hverdag hvor etterspørselen på IT-sikkerhetseksperter vokser mye raskere enn tilgangen, er Vision One akkurat det veldig mange virksomheter trenger for en tryggere hverdag, sier Karianne Myrvold, kommunikasjonssjef i Trend Micro.

Vision One er tro mot sitt navn, og tilbyr en holistisk tilnærming til det å forsvare seg, ved hjelp av:

  • Synlighet og trusselinformasjon: Modeller for å oppdage trusler på tvers av alle sikkerhetslag, kombinert med risikosynlighet, gjør det mulig for virksomheter å oppdage komplekse angrep og bestemte sikkerhetsrisikoer som tradisjonelle silo-baserte løsninger ikke fanger opp. Forhåndsvisning av ny informasjon i forbindelse med bruk av SaaS-applikasjoner, deres risikonivå og trender over tid vil alltid være tilgjengelig.
  • Spesiallagde sensorer: Native integrasjoner med Trend Micros løsninger på tvers av kritiske sikkerhetslag.
  • Passer perfekt med eksisterende infrastruktur: «Ut-av-boksen», API-integrasjoner med eksisterende tredjepartsløsninger som allerede er i bruk for å komplimentere arbeidsflyten.
  • Forenklet administrasjon: Tilpasning av sikkerhetspolicer og håndtering av respons på trusler over flere sikkerhetslag skjer fra ett enkelt konsoll.

- Etter tre tiår med innovasjon har Trend Micro stått i frontlinjen i utviklingen av XDR. I et marked som oversvømmes av ulike XDR-løsninger er det viktig for oss å gå ennå lengre og tilby ennå mer, forteller Myrvold.

Rask respons og handling

Plattformen Trend Micro Vision One, gjør det mulig for IT-sikkerhetsteamene å respondere og agere svært raskt ved at det blir enklere å identifisere de mest kritiske truslene og sikkerhetsbehovene.

Plattformen blir i tillegg løpende utviklet og forbedret i takt med kundenes infrastruktur og det stadig endrede trussellandskapet.

Bred integrasjonsstøtte mot andre sikkerhetsteknologier

I tillegg til den lagdelte sikkerheten man får fra Trend Micro, kan kunder også enkelt integrere plattformen til andre sikkerhetsteknologier, som blant annet til tredjeparts-baserte endepunktsplattformer, samt SIEM- (sikkerhetsinformasjon og hendelsesadministrasjon) og SOAR- (sikkerhetsorkestrering, automatisering og respons ) løsninger, inkludert nye integrasjoner med blant annet Fortinet, Microsoft Sentinel og Splunk.


Leverandører
Tilbake til toppen