SecurityWorldMarket

02.11.2022

Sterk organisk vekst og fortsatt god ordreinngang

Bravidas tredje kvartalsrapport for 2022 ble offentliggjort i dag, onsdag 26. oktober. Konsernsjef Mattias Johansson forteller om økt nettoomsetning på 26 prosent, hvorav 13 prosent var organisk. Fortjeneste per aksje økte med 19 prosent, til tross for store investeringer i virksomheten. Med stor serviceandel og rekordhøy ordrereserve er Bravida godt posisjonert for kommende kvartal.

Den norske og danske virksomheten har hatt en kraftig økning både organisk og gjennom oppkjøp, fremfor alt innen installasjon, men også innen service. Den endrede salgsmiksen mot mer installasjon i Norge og Danmark presser marginen ettersom installasjonsvirksomheten har lavere lønnsomhet sammenliknet med service.

EBITA-marginen minsket med ytterligere 0,2 prosentpoeng og utgjorde 5,9 prosent, noe som forklares med lavere margin i Norge og Danmark samt høyere kostnader. Den lavere marginen i Norge og Danmark skyldes, i tillegg til endret salgsmiks, hovedsakelig lavere lønnsomhet i enkelte prosjekter. De økte administrative kostnadene tilskrives oppkjøpene i kvartalet, i tillegg til investeringer i de nyetablerte forretningsområdene innen blant annet automasjon og technical facility management, en modernisert IT-plattform og nye digitale verktøy.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke, forteller følgende om den norske virksomheten i kvartalet:

– Det er gledelig å se den store organiske veksten i kvartalet og hittil i år. Alle våre medarbeidere har jobbet hardt for å håndtere volumøkningen, og gjennom året har vi økt grunnbemanningen med omkring 300 ansatte.

– Resultatmarginen faller noe sett mot samme periode i fjor. Dette skyldes økte kostnader i forbindelse med sykefravær og høy omsetning innenfor prosjektvirksomheten hvor marginen er lavere. Vi har i tillegg enkelte prosjekter på Østlandet med utfordringer som også påvirker marginen. Ordrereserven er fortsatt på et høyt nivå, noe som lover godt for fremtiden.

– Årets HMS-uke ble gjennomført i kvartalet, og med svært få skader i perioden har vi en redusert H-verdi sammenlignet med samme periode i fjor. Fokuset på bærekraft er også styrket i kvartalet gjennom etablering av flere nye spesialavdelinger som skal hjelpe våre kunder med å nå sine klimamål. Oppsummert er jeg fornøyd med kvartalet og vi er godt posisjonert til å møte fremtidens utfordringer, sier Tore Bakke.Leverandører
Tilbake til toppen