SecurityWorldMarket

11.11.2022

Sterk kvartalsrapport fra Securitas

Magnus Ahlqvist, administrerende direktør og konsernsjef.

Med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2022 setter Securitas en milepæl. For første gang presenteres en rapport sammen med Stanley Security, som er det mest transformative kjøpet i selskapets historie.

Kjøpet av Stanley Security ble konsolidert den 22 juli og har påvirket kvartalsrapporten positivt.

Sterk organisk tilvekst
Salget for perioden juli – september økte til SEK 36 013 millioner (27 338), og den organiske salgsveksten landet på 7 prosent (4). Driftsresultat før avskrivninger utgjorde SEK 2 330 millioner (1 605) og driftsmarginen var 6,5 prosent (5,9). Driftskontantstrømmen havnet på 122 prosent (75).

– Utviklingen i tredje kvartal viste fortsatt sterk etterspørsel. Den organiske salgsveksten var på 7 prosent, med vekst i alle forretningssegmenter, støttet av god utvikling innen salg av teknologi og sikkerhetsløsninger og av høye prisøkninger, sier Magnus Ahlqvist, konsernsjef i en kommentar til kvartalsrapporten.

Magnus Ahlqvist understreker også at Security Services North America som forventet returnerte til positiv organisk salgsvekst og rapporterte 3 prosent. Stanley Security hadde estimert middels ensifret organisk salgsvekst i tredje kvartal.

– Våre investeringer i et sterkere kundetilbud gir resultater med gode kommersielle effekter. Vi har også nylig fornyet en omfattende global kontrakt med en utvidet serviceforpliktelse, som bekrefter vår posisjon som den ledende partneren innen sikkerhetsløsninger til mange av de mest kjente merkene globalt.

Et løft for teknologi og sikkerhetsløsninger
Securitas' salg av teknologi og sikkerhetsløsninger utgjorde 30 prosent (22) av konsernets omsetning, og eksklusive Stanley Security var valutajustert salgsvekst sterk med tosifret vekst over hele virksomheten.

– Konsernets valutajusterte driftsresultat økte med 30 prosent i tredje kvartal med betydelige bidrag fra Stanley Security-oppkjøpet og en god utvikling i den opprinnelige virksomheten, sier Magnus Ahlqvist.

Positiv trend
Stanley Magnus Ahlqvist understreker også at driftsmarginen i den oppkjøpte Stanley Security-virksomheten forbedret seg sammenlignet med første halvår 2022 som følge av prisøkninger, kostnadskontroll og innflytelse, samt med begynnelsen av implementeringen av en verdiskapingsplan .

– Vår virksomhet i Nord-Amerika rapporterte marginforbedring selv uten Stanley Security, det samme gjorde Ibero-America, som fortsatte den positive trenden fra forrige kvartal. Europa ble bedre ved hjelp av Stanley Security, til tross for fortsatt press fra kostnader som kan tilskrives mangel på arbeidskraft og sykefravær, sier konsernsjefen.

– Vi har klart en positiv balanse i pris- og lønnskostnadsøkninger i konsernet og en fortsatt dynamisk prisøkningsmetode er viktig for å sikre kvalitet for våre kunder.

Magnus Ahlqvist understreker viktigheten av at den operasjonelle kontantstrømmen i konsernet utgjorde 122 prosent av driftsresultatet i kvartalet.

– Det vil fortsatt være et viktig satsingsområde for å kunne redusere gjeldsgraden vår etter oppkjøpet av Stanley Security.

For perioden januar-september 2022 rapporterer Securitas en omsetning på 95 146 millioner SEK (79 651) og en organisk salgsvekst på 6 prosent (4). Driftsresultat før avskrivninger landet på 5 542 millioner SEK (4 332). Driftsmarginen utgjorde 5,8 prosent (5,4) og registrert kontantstrøm var 66 prosent (79).

– Sammen med Stanley Security setter vi nå fart på reisen. Implementeringen av vår plan for verdiskaping har startet og vi er på vei til å realisere synergier i tredje kvartal. Å bringe sammen våre to fremragende selskaper gir oss en ledende posisjon i bransjen. Ved å kombinere vår kunnskap og kompetanse legger det til rette for sterkere vekst takket være et enestående kundetilbud, og vi forventer store muligheter for marginforbedring fremover. Sammen har vi et stort potensial for å tilby teknologibaserte sikkerhetsløsninger som skaper langsiktig verdi for våre kunder og aksjonærer.Leverandører
Tilbake til toppen