SecurityWorldMarket

13.06.2024

SMB Norge: - Kriminalitet mot næringslivet må tas på større alvor!

Administrerende direktør Jørund H. Rytman, SMB Norge

SMB Norge har gjennomført undersøkelse blant sine medlemsbedrifter og spurt om svindelforsøk og digitale angrep.

Over 30 prosent svarer at de har vært utsatt for angrep. Av disse svarer svært få at de har anmeldt saken til politiet. Kun 9 prosent av de som har vært utsatt for angrep svarer at de har anmeldt saken, og av disse var 2/3 ikke fornøyd med politiets oppfølging.

– SMB Norge frykter at mange bedrifter ikke anmelder denne type kriminalitet for man antar at sakene vil bli henlagt. En anmeldelse anses da som nok en «byrde» i en hektisk hverdag for bedriftene. Det er derfor viktig at justisministeren og politiet kommuniserer tydelig at de ønsker at denne type saker anmeldes og at sakene etterforskes i større grad, sier administrerende direktør Jørund H. Rytman.

– Det er dessverre et økende problem at mange bedrifter og andre angripes digitalt, og utsettes for svindel. Dette vet vi utfra opplysninger fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og de ser i sine risikorapporter at det problemet øker i omfang. Derfor må også myndighetene og politiet sette inn mer ressurser i dette arbeidet, sier Rytman.

Undersøkelsen viser at litt over 50 prosent av bedriftene mener de er godt eller litt forberedt på denne type angrep og kriminalitet.

– Det er gledelig at mange bedrifter mener de har fokus på dette, men spørsmålet er om man er godt nok forberedt. De kriminelle blir stadig mer sofistikerte, og derfor må vi også ha fokus på forebyggende arbeid og økt oppmerksomhet blant bedriftene for hvordan man kan sikre seg mot fremtidige angrep og svindelforsøk. SMB Norge håper på en god dialog med myndighetene om hvordan vi kan sette bedriftene enda bedre i stand til å være forberedt, uttaler Rytman.Leverandører
Tilbake til toppen